Bestuursverslag 2018 Dimence Groep

(juni 2019)

In dit Bestuursverslag kijken we terug naar 2018 en werpen we een korte blik op de toekomst.

Er zijn veel ontwikkelingen die we doormaakten. Zo formuleerden wij onze ambities van heden tot 2023, beleefden we de start van ons visiedocument ‘Technologie brengt mensen dichter bij elkaar’ en bundelden wij de krachten samen met drie andere ggz-instellingen in een samenwerkingsverband
genaamd Volante. En tot slot leverden wij onze bijdrage op een aantal belangrijke onderwerpen op landelijk niveau zoals de nieuwe bekostigingsstructuur en de Wet verplichte ggz.

Ook zijn intern bij de Dimence Groep belangrijke stappen gezet in de samenwerking en verbinding tussen de verschillende stichtingen.

Lees hier het Bestuursverslag 2018.