Bestuursverslag 2019 en Jaarrekening 2019 Dimence Groep

In het bestuursverslag 2019 van de Dimence Groep kijken we terug op een succesvol jaar waarin we met de verschillende stichtingen hard hebben gewerkt aan de mentale gezondheid van onze cliënten. We hebben vijf perspectieven nader uitgewerkt: toegevoegde waarde voor cliënten, innovatie en ondernemerschap, personeel, waarbij innovatief denken en digitale vaardigheden een steeds prominentere plek gaan innemen en tot slot onze bedrijfsvoering die optimaal moet aansluiten bij de ambities en perspectieven van de organisatie. Belangrijke onderwerpen in 2019 maar zeker ook voor de toekomst.
En dan doen we niet alleen. Graag pakken we dat samen op met onze cliënten, relaties en vrijwilligers. Kennis delen en samen doen. Daar staan we om bekend.
Naast het bestuursverslag zijn er ook verhalen en interviews opgenomen over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega’s onderling en tussen organistatie en belanghebbende.

Lees verder in de bijgevoegde documenten:
- Bestuurs- en sociaal verslag 2019 Dimence Groep
- Jaarrekening Dimence Groep 2019 inclusief controleverklaring