De Kern

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar mensen alleen niet uitkomen. De Kern biedt algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis. De Divisie Jeugd ggz  van de Dimence Groep en De Kern Maatschappelijke Dienstverlening werken nauw samen. Door de intensieve samenwerking is het nu nog makkelijker geworden om cliënten van maatschappelijke dienstverlening naar Jeugd ggz te verwijzen en vice versa. Lees meer over de Kern op de website van De Kern.

Ben jij nieuwsgierig naar onze actuele vacatures? Kijk dan op www.werkenbijdimencegroep.nl.
Of ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan op https://servicepuntvrijwilligerswerk.dimencegroep.nl/