De zorg verandert

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. De huidige AWBZ-zorg wordt opgenomen in de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet, de Jeugd wet en de nieuwe Wet langdurige zorg.

Meer weten?

  • Algemene informatie over de veranderingen is te vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl
  • De film 'Hervormingen in de zorg' geeft een overzicht van de veranderingen voor de ggz.
  • Lees meer over de gevolgen van deze veranderingen voor stichting Dimence op haar website
  • Lees meer over de gevolgen van deze veranderingen voor stichting Jeugd ggz op haar website
  • Voor stichting Mindfit hebben de veranderingen geen gevolgen. Haar werkwijze blijft ongewijzigd.
  • Op de zorg van WijZ, De Kern en Transfore hebben de wijzigingen geen invloed.