Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Dimence Groep. We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Toch kunnen we niet uitsluiten dat  sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Dimence Groep. Dimence Groep en overige leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dimence Groep en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de Dimence Groep.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Foto's zijn eigendom van de Dimence Groep.


Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen dan de Dimence Groep aangeboden. We hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.


Mails

Alle door de Dimence Groep verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door ons, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dimence Groep is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.