Fotomateriaal van vroegere Brinkgreven naar stadsarchief

(september 2017)
In de Stentor van 21 september 2017 is een artikel gewijd aan de oudste fotoverzameling van het vroegere Brinkgreven in Deventer. De directeur van Brinkgreven liet patiënten fotograferen om te laten zien hoe vooruitstrevend zijn psychiatrisch ziekenhuis was.

Het fotomateriaal is nu te vinden in de beeldbank van het stadsarchief van Deventer.