Jaarrekening 2017 Dimence Groep

In de bijlage staat de Jaarrekening 2017 van de Dimence Groep.