Jaarverslag 2014

In het jaarverslag 2014 van de Dimence Groep staat hoe de organisatie zich in 2014 heeft ontwikkeld.