Jaarverslag 2015

Het financieel jaarverslag 2015 van de Dimence Groep geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen de organisatie in 2015.

Naast het financieel jaarverslag geven wij jaarlijks het magazine Verbinding uit. Een magazine vol verhalen, feiten en cijfers over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega's onderling en tussen organisatie en belanghebbende. De verhalen woden gecombineerd met informatie uit ons financieel jaarverslag.