Jaarverslag 2016 - een jaar vol verbinding

Een magazine vol verhalen, feiten en cijfers van 2016 over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega's onderling en tussen organisatie en belanghebbende.

Als u deze Verbinding leest, ligt 2016 al geruime tijd achter ons. Zoals elk jaar, geven wij aan de hand van verhalen vanuit de verschillende stichtingen weer wat 2016 kenmerkte. Alle verhalen uit 2016 kunt u lezen op onze website verbinding.dimencegroep.nl. We hebben de mooiste verhalen voor u gebundeld in deze editie.

In de bijlage treft u een PDF-bestand aan dat u kunt downloaden.
Wilt u een gedrukte versie ontvangen? Vraag die dan aan bij Margreet Hiddink (secretaresse ondersteunende dienst Dimence Groep), via m.hiddink@dimencegroep.nl.