Jaarverslag 2016 - een jaar vol verbinding

(september 2017)
Als u deze Verbinding leest, ligt 2016 al geruime tijd achter ons. Zoals elk jaar geven wij aan de hand van verhalen vanuit de verschillende sitchtingen weer wat 2016 kenmerkte. Alle verhalen uit 2016 kunt u lezen op onze website verbinding.dimencegroep.nl. We hebben de mooiste verhalen voor u gebundeld in deze editie.

In de bijlage treft u een PDF-bestand aan dat u kunt downloaden.
Wilt u een gedrukte versie ontvangen? Vraag die dan aan bij Margreet Hiddink (secretaresse ondersteunende dienst Dimence Groep), via m.hiddink@dimencegroep.nl.