Jaarverslagen

In het bestuursverslag 2019 van de Dimence Groep kijken we terug op een succesvol jaar waarin we met de verschillende stichtingen hard hebben gewerkt aan de mentale gezondheid van onze cliënten. We hebben vijf perspectieven nader uitgewerkt: toegevoegde waarde voor cliënten, innovatie en ondernemerschap, personeel, waarbij innovatief denken en digitale vaardigheden een steeds prominentere plek gaan innemen en tot slot onze bedrijfsvoering die optimaal moet aansluiten bij de ambities en perspectieven van de organisatie. Belangrijke onderwerpen in 2019 maar zeker ook voor de toekomst.
En dan doen we niet alleen. Graag pakken we dat samen op met onze cliënten, relaties en vrijwilligers. Kennis delen en samen doen. Daar staan we om bekend.
Naast het bestuursverslag zijn er ook verhalen en interviews opgenomen over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega’s onderling en tussen organistatie en belanghebbende.

Lees verder in de bijgevoegde documenten:
- Bestuurs- en sociaal verslag 2019 Dimence Groep
- Jaarrekening Dimence Groep 2019 inclusief controleverklaringIn het Bestuursverslag 2018 kijken we terug naar 2018 en werpen we een korte blik op de toekomst.

Er zijn veel ontwikkelingen die we doormaakten. Zo formuleerden wij onze ambities van heden tot 2023, beleefden we de start van ons visiedocument ‘Technologie brengt mensen dichter bij elkaar’ en bundelden wij de krachten samen met drie andere ggz-instellingen in een samenwerkingsverband
genaamd Volante. En tot slot leverden wij onze bijdrage op een aantal belangrijke onderwerpen op landelijk niveau zoals de nieuwe bekostigingsstructuur en de Wet verplichte ggz.
Ook zijn intern bij de Dimence Groep belangrijke stappen gezet in de samenwerking en verbinding tussen de verschillende sitchtingen.

Lees verder in de bijgevoegde documenten.De Verbinding 2017, het jaarverslag over 2017, boordevol verhalen over de Dimence Groep, haar stichtingen en haar medewerkers. En gecombineerd met informatie uit het financieel jaarverslag: feiten en cijfers van 2017 die u achterin het magazine vindt.

Een selectie van de verhalen vanuit de verschillende stichtingen zijn voor u gebundeld in deze editie. Alle verhalen uit 2017 kunt u lezen op de website verbinding.dimencegroep.nl.  De Verbinding is voor medewerkers, cliënten, vrijwilligers, verwijzers, financiers, ketenpartners en andere belanghebbenden.

In de bijlage treft u een PDF-bestand aan dat u kunt downloaden.
Wilt u een gedrukte versie van de Verbinding 2017 ontvangen? Vraag die dan aan bij Margreet Hiddink (secretaresse ondersteunende dienst Dimence Groep), via m.hiddink@dimencegroep.nl.In de bijlage staat de Jaarrekening 2017 van de Dimence Groep.Een magazine vol verhalen, feiten en cijfers van 2016 over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega's onderling en tussen organisatie en belanghebbende.

Als u deze Verbinding leest, ligt 2016 al geruime tijd achter ons. Zoals elk jaar, geven wij aan de hand van verhalen vanuit de verschillende stichtingen weer wat 2016 kenmerkte. Alle verhalen uit 2016 kunt u lezen op onze website verbinding.dimencegroep.nl. We hebben de mooiste verhalen voor u gebundeld in deze editie.

In de bijlage treft u een PDF-bestand aan dat u kunt downloaden.
Wilt u een gedrukte versie ontvangen? Vraag die dan aan bij Margreet Hiddink (secretaresse ondersteunende dienst Dimence Groep), via m.hiddink@dimencegroep.nl.In deze infographics vindt u de feiten en cijfers over 2016, van de Dimence Groep.Het lijkt al weer zo’n tijd geleden, maar toch is het nog maar kort geleden dat we met z'n allen een bewogen jaar 2016 afsloten.
In deze verantwoording - Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 - frissen we het geheugen op en praten we waar nodig bij over een aantal opvallende zaken in het verslagjaar.Het financieel jaarverslag 2015 van de Dimence Groep geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen de organisatie in 2015.

Naast het financieel jaarverslag geven wij jaarlijks het magazine Verbinding uit. Een magazine vol verhalen, feiten en cijfers over dat wat de Dimence Groep sterk maakt: de verbinding tussen hulpverlener en cliënt, tussen collega's onderling en tussen organisatie en belanghebbende. De verhalen woden gecombineerd met informatie uit ons financieel jaarverslag.In het jaarverslag 2014 van de Dimence Groep staat hoe de organisatie zich in 2014 heeft ontwikkeld.