Jezelf verbeteren door te leren van vergelijken met anderen

(mei 2017)

Benchmarken in de ggz staat de afgelopen tijd veel in de belangstelling. Erik de Groot, ROM-coördinator bij de Dimence groep, schreef samen met anderen een hoofdstuk in het boek ‘Behandeluitkomsten – bron voor kwaliteitsbeleid’.  

                                           
In essentie is benchmarken ‘jezelf verbeteren door te leren van vergelijken met anderen’. De auteurs adviseren zorgaanbieders om zelf te starten met intern benchmarken, waarbij teams of kringen van elkaars uitkomsten leren. Uitkomsten van behandelingen worden gemeten met ROM. Het gaat echter niet alleen om de uitkomsten van behandeling. Goede behandeluitkomsten zijn wenselijk, maar hebben aanzienlijk minder waarde als de behandelingen in vergelijking duur, intensief en langdurig zijn en niet tot tevreden patiënten leiden. Het gaat om een optimale samenhang te vinden tussen behandeluitkomsten, klantwaardering, duur en kosten.

De auteurs benadrukken dat benchmarken in de ggz alleen kan werken in een veilige context, waarin men niet (ver)oordeelt maar consequent het leren en verbeteren stimuleert. Benchmarken in de ggz is immers geen doel, maar een middel om te komen tot verbetering van behandelingen. 

Geïnteresseerd?
Kijk hier voor hoofstuk 5: Benchmarken vanuit het perspectief van de zorgaanbieder