Kwaliteit & veiligheid

De stichtingen van de Dimence Groep  leveren kwaliteit door onder andere de keten die gevormd wordt en de expertise die we in huis hebben.  Hieronder staat een aantal speerpunten rondom veiligheid en kwaliteit genoemd.

Veilige zorg

Het onderwerp veiligheid staat bij de stichtingen van de Dimence Groep hoog op de agenda, het is nooit af. Risicomanagement is daarbij cruciaal; mogelijke en bestaande risico’s brengen we in kaart. We houden deze risico’s scherp in het oog om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. We blijven ons inzetten voor het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen in de zorg en het continu verbeteren van de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers. Een bekroning op onze inzet rondom veiligheid  is de nominatie voor de Univé Paludanusprijs.

Privacy

Wanneer patiënten en cliënten te maken hebben met hulpverleners in de gezondheidszorg, willen zij graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Zij kunnen ook verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat hun privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep en alle stichtingen die bij de Dimence Groep horen houden zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
In dit document vertellen wij u graag hoe wij de privacy waarborgen.
 

ROM

Binnen de specialistische GGZ meten we het effect van de behandelingen via Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit met het uitgangspunt om de behandeling continu te evalueren en bij te sturen. Lees meer in de brochure Dimence Groep en ROM.

Gastvrij

Gastvrije zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar dat onze patiënten en cliënten zich bij alle stichtingen  welkom en gerespecteerd voelen. We richten onze zorg en werkomgeving in zoals we zelf graag geholpen en ontvangen willen worden. Met het winnen van de landelijke Gastvrijheidszorg Award in de categorie ggz voor onze locatie ‘Grasdorpstraat’ van Dimence in Zwolle is op 7 juni 2013 onze gastvrije manier van werken beloond.

E-health

Internethulpverlening neemt een substantiële plek in bij een aantal stichtingen van de Dimence Groep. Een belangrijk uitgangspunt bij de toepassing van E-health is de effectiviteit van de aangeboden behandelingen. Omdat het vaak nog gaat om nieuwe innovatieve behandelvormen is dit niet altijd op voorhand bekend. Dimence heeft door middel van onderzoek aangetoond dat online behandeling van angst en depressie net zo effectief is als een face-to-face-behandeling. Lees hier het onderzoek. Daarnaast onderzocht Dimence het effect van online psycho-educatie (voorlichting over het ziektebeeld). Hier was een significante afname van klachten te zien.

Een ander voorbeeld is een procesevaluatie (Van der Veen & Van der Zanden, 2007) naar de online cursus Kopstoring. Hieruit komt onder andere naar voren dat de cursisten positief zijn over de online groepscursus. Aan de hand van een voor- en nameting waarbij een vragenlijst is gebruikt speciaal voor de preventiegroepen, zijn de effecten van de online cursus Kopstoring geëvalueerd. Op veel aspecten is verbetering te zien, waarvan een aantal significant: verbetering van de band tussen cursist en ouder met problematiek; afname van parentificatie (kind neemt ouderrol over); verbetering in de omgang met het gedrag van de ouder met problematiek; afname van negatieve gevoelens over de thuissituatie; cursisten houden na de cursus minder de psychiatrische of verslavingsproblematiek van hun ouders voor anderen verborgen; toename van zelfwaardering en een positiever toekomstbeeld.