Kwaliteit & veiligheid

De stichtingen van de Dimence Groep  leveren kwaliteit door onder andere de keten die gevormd wordt en de expertise die we in huis hebben.  Hieronder staat een aantal speerpunten rondom veiligheid en kwaliteit genoemd.

Kwaliteit

Onze medewerkers werken elke dag aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, vanuit overtuiging en met continue verbeteren. In kleine of grotere stappen, ervan leren als het toch niet ging zoals we samen wilden, niet snel tevreden zijn en ook nieuwe wegen in durven slaan. Dit om nog beter aan de wensen van patiënten te voldoen. Maar ook aan de verwachtingen van medewerkers en klanten. 
Of de organisatie dit continue verbeteren in de praktijk ook laat zien, laten wij jaarlijks onderzoeken door de certificerende instelling DEKRA. Informatiebeveiliging en privacy is ook in de zorg zeer belangrijk, dit maakt deel uit van deze jaarlijkse audits. De stichtingen hebben daarnaast ook aanvullende keurmerken gericht op hun specifieke hulpverlening. 
Het kwaliteitssysteem van de Dimence Groep is HKZ-ISO 9001 gecertificeerd en tevens voor de informatieveiligheid NEN 7510. 
De resultaten van onze zorg- en dienstverlening zijn dan ook geen toevallige uitkomsten maar een gevolg van de beheersing van processen en werken aan onze kernwaarden: gastvrijheid, veiligheid en resultaatgerichtheid.

           

        

Kwaliteitsstatuut

Met dit kwaliteitsstatuut willen wij onze visie uitdragen van wat wij vinden dat goede zorg is. De kern van kwalitatieve zorg ligt erin hoe medewerkers daar samen met de patiënt invulling aan geven. Het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep stelt financiers en andere toetsende instanties in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door de stichtingen van de Dimence Groep wordt geboden. Het dient ook als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk.     

Veilige zorg

Het onderwerp veiligheid staat bij de stichtingen van de Dimence Groep hoog op de agenda, het is nooit af. Risicomanagement is daarbij cruciaal; mogelijke en bestaande risico’s brengen we in kaart. We houden deze risico’s scherp in het oog om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. We blijven ons inzetten voor het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen in de zorg en het continu verbeteren van de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers. Een bekroning op onze inzet rondom veiligheid  is de nominatie voor de Univé Paludanusprijs.

Privacy

Wanneer patiënten en cliënten te maken hebben met hulpverleners in de gezondheidszorg, willen zij graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Zij kunnen ook verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat hun privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep en alle stichtingen die bij de Dimence Groep horen houden zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
In dit document vertellen wij u graag hoe wij de privacy waarborgen.
 

ROM

Binnen de specialistische GGZ meten we het effect van de behandelingen via Routine Outcome Monitoring (ROM). Dit met het uitgangspunt om de behandeling continu te evalueren en bij te sturen. Lees meer in de brochure Dimence Groep en ROM.

Gastvrij

Gastvrije zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar dat onze patiënten en cliënten zich bij alle stichtingen  welkom en gerespecteerd voelen. We richten onze zorg en werkomgeving in zoals we zelf graag geholpen en ontvangen willen worden.

Duurzaamheid 

Dimence Groep heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 gebouwen). 
Daarmee laten we ook zien dat Dimence Groep het belangrijk vindt om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval en zorgen dat afval gescheiden is en over hoe wij en onze klanten elke dag naar het werk gaan. Het uiteindelijke doel is om onze CO2-productie zo klein mogelijk te laten worden.