Mindfit

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de specialistische ggz naar de generalistische basis ggz en naar de huisartsenzorg, inclusief de poh-ggz. De ggz is sinds 1 januari 2014 verdeeld over 3 onderdelen:

  • huisartsenzorg met ondersteuning van de poh-ggz (praktijkondersteuner ggz);
  • generalistische basis ggz;
  • gespecialiseerde ggz.

Mindfit biedt de generalistische basis ggz en de poh-ggz.  De basis ggz betreft kortdurende, generalistische zorg gericht op het helpen voorkomen en behandelen van psychische klachten. De praktijkondersteuning is er op gericht om de huisarts te ondersteunen bij het verlenen van eerstelijnszorg aan cliënten met psychische en/of psychosociale problemen. Lees meer over Mindfit op de website van Mindfit.

Ben jij nieuwsgierig naar onze actuele vacatures? Kijk dan op www.werkenbijdimencegroep.nl.
Of ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan op https://servicepuntvrijwilligerswerk.dimencegroep.nl/