Column André van Boekholt

19 oktober 2020

 

Ik ben André van Boekholt, 59 jaar, getrouwd met Marion en vader van Tessa (29) en Bas (26) en ik woon in Bemmel. Ik werk vanaf 2018 bij Dimence als manager Topreferente GGz en daarnaast zoek ik ontspanning door buitensporten, struinen in de natuur en voorzitter zijn van de regionale atletiek en skeelervereniging. En sinds kort volg ik een cursus voor natuurgids. Ik ben op mijn best als ik veel verschillende uitdagingen heb. Anders gezegd ik ga me snel vervelen. 

In mijn loopbaan heb ik op veel verschillende plekken gewerkt in verschillende functies zoals postbode, heftruckchauffeur, creatief therapeut, kunstenaar, organisatieadviseur, manager en bestuurder. Een rode draad is wel dat ik altijd geïnteresseerd ben in de mens en dat ik zoek naar manieren om te kunnen ontplooien. In de wacht voor het eerste selectiegesprek bij Dimence las ik het blad Beweging van Overvloed. Wat gedurfd om een ander perspectief in te nemen. En wat leuk om aangenomen te worden en mee te mogen spelen.

Overvloed in schaarste

Vanuit mijn achtergrond ben ik bijzonder geïnteresseerd in tegenstellingen. Zwart/wit; sterk/kwetsbaar; gelijk/ongelijk. Tegenstellingen zijn een bron van ontwikkeling. Het ongemak van de tegenstelling kan inspireren en moet je gebruiken om verder te komen dan het eenvoudige compromis. Als we allebei wat toegeven komen we in het saaie midden uit. Tegenstellingen zijn in kunst juist een teken van schoonheid. Het sterkte contract van donker en licht in de schilderijen van Rembrandt. De ontwapende graffiti over grote maatschappelijke problemen door Banksy. Hoe scherper het contrast hoe meer ik geraakt wordt. In mijn visie is de Beweging van Overvloed meer als een tegenbeweging van de alom aanwezige schaarste. Het is een uitnodiging om een ander perspectief in te nemen en ruimte te maken voor schaarste en overvloed in de geestelijke gezondheidszorg.  Het moet schuren om tot vernieuwing te komen. Op zoek naar de overvloed in schaarste. Nu ik weer geïnspireerd wordt in mijn cursus voor natuurgids wil graag deze overvloed delen in columns. Wat kunnen we leren van de natuur? Voor mij is de natuur een natuurlijke voorwaarde om effectief te zijn.

Ruimte voor de rivier

In de eerste les in de cursus voor natuurgids staan we stil bij het ontstaan van Nederland. Een steeds veranderend deltalandschap. Letterlijk het afvoerputje van Europa. De kracht van de rivieren hebben het landschap gevormd en langzamerhand heeft de mens deze kracht proberen in te tomen. Uit angst voor overstroming zijn de dijken gevormd en is door het blijven aanvoeren van materiaal uit de Alpen de rivier boven het landschap uitgetorend. De drang om het onvoorspelbare te beheersen leidt tot een nieuw risico. De overstromingen in 1995 en 1996 leidden tot een nieuw perspectief. Niet alleen maar dijken verhogen, maar ook ruimte geven aan de rivier om overtollig water op te vangen. Ik woon vlakbij deze prachtige bijvangst. De uitwaarden worden langzaam teruggegeven aan de natuur. Door menselijk ingrijpen verwildert het landschap en wordt het weer gevarieerder. In het voorjaar zie ik na 20 jaar weer enkele grutto’s en word ik gefascineerd door de bouwkunsten van de bever (ook zo’n dijkenbouwer).

In de tegenstelling beheersing versus loslaten ontstaan nieuwe vormen die zowel recht doen aan het streven om het risico van overstroming te voorkomen als de kans om de onvoorspelbaarheid te benutten. Eén van de mooiste initiatieven is een klein gebied tussen Bemmel en Nijmegen: Park Doornik. De woonplaats van onze nieuwe manager zorg Harm Gijsman. Een bevlogen activist heeft de kans gegrepen om natuurakkers (alleen in dit woord zit al een tegenstelling) en voedselbossen te mogen realiseren in dit natuurgebied. Volgens eeuwenoude principes teelt hij granen met behulp van de meest moderne ecologische inzichten. Zonder enige vorm van mest kunnen we na jaren genieten van een synthese van natuur en cultuur. Een voorbeeld dat uitnodigt om te benutten in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen beter omgaan met de drang tot beheersing?

En nu staan we in Nederland voor de volgende uitdaging. We hebben geleerd om te gaan met de overvloed aan water, maar hoe gaan we om met de schaarste aan water? Van de uitdaging van schaarse overvloed naar overvloedige schaarste. In een volgende column ga ik wat dieper in op tegenstellingen in een biotoop en de relatie met ons gezondheidssysteem.