Artikeldatum

Dimence Groep geeft andere invulling aan landelijk Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut beschrijft hoe een ggz-organisatie de kwaliteit van zorg borgt. Het statuut zorgt ervoor dat de juiste zorg op het juiste moment aan een cliënt wordt geleverd. Alle ggz-instellingen zijn verplicht in 2022 een nieuw Kwaliteitsstatuut te schrijven, op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut. De Dimence Groep, een ggz- en welzijnsorganisatie in met name Oost-Nederland, heeft bewust gekozen om af te wijken van de landelijke norm.

Nieuwe versie
In het nieuwe format van het Landelijke Kwaliteitsstatuut zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd:
1. Indeling in categorieën (van cliënten)
2. Onderscheid in indicerende en coördinerende rol regiebehandelaar
3. Lerende netwerken

Dimence Groep heeft in haar nieuwe kwaliteitsstatuut een eigen invulling aan het landelijke statuut gegeven:

1. Dimence Groep behandelt cliënten uit alle vier categorieën, maar onderschrijft de strakke indeling niet. De vraag van de cliënt is vertrekpunt, waarbij de professionaliteit en deskundigheid van de collega’s centraal staan.

2. Dimence Groep maakt onderscheid inde indicerende en coördinerende rol van de regiebehandelaar (kan in 1 persoon, het hoeven niet twee behandelaren te zijn).

3. Dimence Groep zet fors in op het concept lerende netwerken. Ruimte waarbij reflectie, leren en ontwikkelen een continu proces vormen om de kwaliteit van zorg op de hoge standaard die de organisatie nu al heeft, te houden.


In de bijlage is te lezen op welke wijze Dimence Groep invulling geeft aan het nieuwe Kwaliteitsstatuut en haar motivatie daarbij.
In de tweede bijlage staat de definitieve versie van het statuut.

MOTIVATIE LKS.docx

20220531 Kwaliteitsstatuut Dimence Groep 2022 - definitief.pdf