Dimence Groep Presenteert – De Post Hoc-challenge voor studenten 

04 mei 2020

Dimence Groep Presenteert – De Post Hoc-challenge voor studenten 

Deze tijd waarin corona bepalend is voor wat we doen, waar we iets doen en hoe we iets doen maakt het leven wat eentonig, zeker voor studenten!  Om hierin wat verlichting te bieden is de Post Hoc-challenge voor studenten bedacht.

De challenge
•    Is leuk en uitdagend (ja duh anders wat het ook geen challenge)
•    Zorgt voor een aantal uren tijdverdrijf
•    Helpt je je onderzoeksvaardigheden verbeteren
•    Stimuleert je om te contact te maken en te houden met je medestudenten en anderen
•    Kan je een mooie (en vooral lekkere) prijs op leveren. 

Het basisidee
Normaal begin je bij het doen van (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek met het bouwen van een theoretisch model en formuleer je daar vervolgens hypotheses bij die je op basis van bestaande of nog te verzamelen dat gaat toetsen. Bij de post hoc challenge doen we dat dus precies andersom: Je gaat in tweetallen werken met een dataset die bestaat uit een 5 items tellende vragenlijst van de WHO die welzijn meet, aangevuld met een aantal op het oog willekeurig gekozen variabelen die jullie zelf uit gaan kiezen. Daarin ga je proberen relaties te ontdekken (correlatie, causaliteit, mediatie, moderatie) al dan niet met het gebruik van covariabelen.

Effe tussendoor: Ben je ons hier al kwijt? Dan hoef je of niet meer verder te lezen of je gaat je snel inlezen in de materie om deze challenge niet te missen. Of je bluft je er doorheen, zoals ‘echte’ onderzoekers ook vaak genoeg doen.

Stel nu dat je relaties ontdekt tussen diverse de willekeurige variabelen en welzijn, of tussen de variabelen onderling, dan ga je proberen om deze relatie te verklaren op basis van een theoretisch model dat je hier post hoc (achteraf) bij bedenkt. Of de verklaring erg logisch of geloofwaardig is, is minder belangrijk dan de originaliteit van het theoretisch mode. Dit alles vat je samen in de vorm van een kort essay.

De werkwijze
•    Elke student die zich aanmeldt levert ook drie variabelen aan die door middel van één vraag  op ordinaal, interval of rationiveau gemeten kunnen worden en geeft daarbij aan op welke manier ze worden uitgevraagd.
 
            Voorbeelden: 
o    Hoe vaak per week eet je vlees? (nooit, 1keer, 2-3 keer, meer dan 3 keer)
o    Geef je geld aan (deur)collectanten voor goede doelen (ja altijd, ja soms, nee nooit)

•    Alle vragen zullen verzameld worden door ons.
•    1 duo, dat random wordt aangewezen, maakt van de variabelen een digitale vragenlijst.
•    1 duo, dat random wordt aangewezen, stelt een introductie voor de vragenlijst en digitale informed consent op waarbij aard in inhoud onderzoek worden toegelicht.
•    Studenten en organisatoren verspreiden de vragenlijst in hun sociale en professionele netwerk (met alle biasgevolgen van dien ).
•    Er worden in totaal tenminste 500 ingevulde vragenlijsten verzameld; er wordt gestopt als er 1000 zijn ingevuld.
•    1 duo krijgt de opdracht om het databestand te “schonen”.
•    Alle duo’s ontvangen hetzelfde databestand en kunnen aan het werk.
•    Alle duo’s maken een eindwerkstuk (zie verderop voor de eisen). 


Wie kunnen meedoen?
De challenge wordt georganiseerd voor studenten die stage lopen of onderzoek doen bij Dimence Groep. Andere studenten zijn echter van harte welkom om ook mee te doen. Dus deel gerust met je medestudenten!
Je maakt zelf in inschatting of je voldoende onderzoeksvaardigheden hebt voor de challenge of deze tijdens de challenge kunt ontwikkelen. Er zijn wel mensen beschikbaar die je af en toe een vraag kunt stellen als je even vastloopt. 
De duo’s worden na de sluiting van de inschrijvingstermijn door de organisatie ad random samengesteld.

Essay
Het essay bestaat uit de volgende onderdelen:
-    Een Pakkende titel
-    Beschrijving van gevonden post hoc relaties en uitgevoerde berekeningen
-    Origineel theoretisch model dat de resultaten verklaart, waar mogelijk ondersteund op basis van literatuur, lectuur of eigen briljante redenaties 
-    Conclusies en aanbevelingen
De totale omvang van het werkstuk: maximaal 7 pagina’s, times new roman 10, dubbele regelafstand (excl. Bronnen en bijlagen)

Beoordeling en prijzen
De jury van de post hoc challenge wordt gevormd door leden van de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) van de Dimence Groep.

Er zijn leuke prijzen te winnen:
1e prijs 2x Helpdehorecabon van €50,= bij een horecabedrijf naar keuze
2e prijs 2x Helpdehorecabon van €40,= bij een horecabedrijf naar keuze
3e prijs 2x Helpdehorecabon van €35,= bij een horecabedrijf naar keuze

Belangrijke data
Je kunt je tot en met 15 mei 2020 inschrijven.
De verwachting is dat we een maand later voldoende respons hebben op de vragenlijsten om te kunnen starten met onderzoek, zodat we rond 15 juni 2020 het startschot kunnen geven voor de data-analyse en het maken van de werkstukken. Die kunnen dan tot en met 31 juli 2020 worden ingeleverd. Op deze manier hebben we al een mooi stukje van de grotendeels vakantie- en evenementloze coronazomer overbrugd.

Doe je mee?
Meedoen aan de challenge? Of vragen? Meld je dan aan via deeljeovervloed@dimencegroep.nl