Artikeldatum

European Nursing Congres

Van 4 t/m 7 oktober vond het European Nursing Congres plaats met als thema Future Proof Nursing. Een internationaal digitaal congres waarbij 850 deelnemers uit 24 landen aangesloten waren.

Als partner van dit congres heeft Dimence Groep ook een bijdrage geleverd. Enkele collega’s hebben een live presentatie verzorgd of een poster ingediend en op woensdag 5 oktober kwamen ruim 40 verpleegkundigen en verzorgden van Dimence Groep bijeen om samen na te denken over wat de toekomst van het verpleegkundige vak vraagt. Dit werd gedaan in 7 groepen aan de hand van de CanMeds rollen. Per rol werd in rondetafelgesprekken o.a. gebrainstormd over voorwaarden en wensen voor kwalitatief goede zorg voor de toekomst.

De uitkomsten zijn gebundeld en werden aan het einde van de middag live gepresenteerd tijdens het internationale congres, waarbij zo’n 30 internationale deelnemers aangesloten waren. Gedurende de bijeenkomst hebben 2 tekenaars de dag samengevat in een getekend verslag waarin alle uitkomsten zijn verwerkt.

Bijgaande sfeerimpressie van de dag, het getekende verslag en het interview met 6 collega’s over de toekomst van het verpleegkundig vak, willen we graag alvast met jullie delen.

getekende verslag