Artikeldatum

Overvloed Magazine Coronaverhalen

Hier een bijzonder Magazine van Overvloed. Een magazine dat er eigenlijk helemaal niet zou zijn. Na drie eerdere edities en de voltooiing van de eerste cyclus van zaaien, groeien en oogsten van Overvloed hadden we er eigenlijk een punt achter gezet. Totdat corona kwam. 

Sinds begin 2020 ziet de wereld er totaal anders uit. Zonder ons aan vergelijkingen te wagen, kunnen we stellen dat de COVID-pandemie één van de meest ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenissen is geweest voor onze samenleving. Er was, en er is, sprake van onzekerheid, verdriet, boosheid, eenzaamheid, sociale isolatie en ziekte. Maar ook van saamhorigheid, hoop, liefde, onbaatzuchtigheid. Corona heeft de wereld op z’n kop gezet. Sommige veranderingen maken we, als dat al mogelijk is, zo snel mogelijk weer ongedaan. Andere willen we graag behouden. De afgelopen periode was er in ieder geval één waar de Overvloed er aan alle kanten van afspatte. Het was niet voor niets dat, in een periode waarin er een schaarste was aan persoonlijke beschermingsmiddelen, allerlei initiatieven werden ontwikkeld om deze schaarste het hoofd te bieden. Deze creativiteit, het ondernemerschap en ‘ervoor gaan’, juist als het lastig is, kwamen in de periode die volgde nog op vele andere manieren tot uitdrukking. Ze zijn kenmerkend voor het denken en doen vanuit Overvloed.

Iedereen heeft deze periode anders beleefd. Ieder verhaal is anders. In dit magazine hebben we geprobeerd om een klein deel van deze verhalen vast te leggen. Door in gesprek te gaan met mensen in en om de Dimence Groep, en hen te vragen om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te delen. Het zijn verhalen met positiviteit, energie en plezier. Maar ook van verdriet, angst en teleurstelling. We willen iedereen die bereid is geweest zijn of haar verhaal te delen en de diverse collega’s die het aan papier hebben toevertrouwd hartelijk bedanken.

We hopen dat je als lezer van dit magazine trots bent op hoe we in moeilijke situaties het beste van onszelf laten zien. Dat het een aanleiding is om ook je eigen verhalen te delen en dat je over een poosje, als je dit magazine nog eens afstoft en inkijkt, denkt: “Dat hebben we toen nog helemaal niet zo gek gedaan met z’n allen ...”

We wensen je veel leesplezier en inspiratie.
 

Overvloed magazine 4

Download