Promotie Titus Beentjes over e-health en ernstige psychische aandoeningen

07 januari 2021

Titus Beentjes gaat op 11 januari 2021 promoveren aan het Radboudumc met een onderzoek naar e-health en ernstig psychische aandoeningen (EPA). Het onderzoek draagt onder andere bij aan de maatschappelijke relevantie rondom de discussie over het meer gebruik maken van e-health in de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder.

Naast de maatschappelijke relevantie draagt het onderzoek ook bij aan de actuele gebeurtenissen rondom Covid-19. In deze periode neemt het aantal psychische klachten toe en is het beroep op de geestelijke gezondheidzorg groot. Tegelijkertijd is de roep om e-health groter om zo het aantal fysieke contacten te verminderen.

Blijven scholen

Titus werkt bij Dimence als verpleegkundig specialist ggz in team Angst & Stemmingen, Deventer. Hij is veertig jaar geleden opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige en is zich blijven scholen tot verpleegkundig specialist en verplegingswetenschapper, inclusief promotietraject.

Toegevoegde waarde eHealth

Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van e-health voor mensen met een ernstig psychiatrisch aandoening nog niet goed te meten is door de lage frequentie van het gebruik. Daarnaast laat het onderzoek zien dat e-health niet een doel op zich kan zijn, maar altijd in dienst moet staan van de noden en ondersteuningsbehoeften van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het blijkt dat e-health wel mogelijkheden heeft, maar niet op zichzelf kan staan en dat persoonlijke begeleiding en afstemming in de tijd noodzakelijk zijn. Overweldigd worden door psychische klachten en leren omgaan met e-health gaan niet samen, maar komen na elkaar.
E-health (computer-)vaardigheden aanleren kan pas als men minder door psychische klachten overvallen wordt. E-health kan als aanvulling, maar niet zonder begeleiding.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat de e-health gereedheid bij mensen met EPA nog laag is en dat die gekoppeld is aan hun beperkingen. De studie toont aan dat e-health alleen ingezet moet worden als deze individueel afgestemd wordt op de hulpvraag en behoefte van een deelnemer. E-health zal moeten worden aangeboden als blended care (combinatie van e-health en face-to-face behandeling) omdat de omgang met lotgenoten en begeleiders een belangrijke rol speelt. Tevens zal e-health gepaard moeten gaan met het leren omgaan met computers en het internet.

U kunt via hier live meekijken tijdens de promotie op 11 januari 2021 om 16.30 uur.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Informatie voor de pers:

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Titus Beentjes, 06 5128 4459.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rita Kamphuis, Corporate Communicatieadviseur Dimence Groep, 06 1511 0848, r.kamphuis@dimencegroep.nl of
met Pauline Dekhuijzen, Wetenschaps-/persvoorlichter Radboudumc,  06 2110 5433, pauline.dekhuijzen@radboudumc.nl