Symposium 'Psychiatrie in het sociaal domein'

28 februari 2019


Hans van Andel stopt met zijn baan als directeur Zorg bij Jeugd ggz, De Kern en WijZ Welzijn. Hij blijft daarna nog wel werkzaam als kinder- en jeugdpschiater bij onze organisatie. 

Op maandag 25 maart 2019 willen we graag samen met u van 13.00 tot 18.00 uur stilstaan bij deze gebeurtenis. 
Die middag gaan we op ontdekkingsreis met de vraag:  'Wat is de rol van de psychiatrie in het sociaal domein?' We hebben enkele sprekers uitgenodigd die hun visie over dit onderwerp voor het voetlicht brengen. 

De locatie van de bijeenkomst is bij de Dimence Groep, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer in de Steerne, gebouw nr. 18 op terrein Brinkgreven.

Ik hoop u op 25 maart te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Herma van der Wal, voorzitter raad van bestuur Dimence Groep

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen wij u hier aan te melden.