Artikeldatum

Tabak van tabak

Dimence Groep op weg naar een rookvrije omgeving

De Dimence Groep is op weg naar een rookvrije organisatie waarin gezond en veilig gewerkt en verbleven kan worden. Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2021 de Dimence Groep rookvrij is en er niet meer wordt gerookt in de gebouwen en op de terreinen van de Dimence Groep en in het zicht daarvan. Er wordt tot 1 januari 2023 een uitzondering gemaakt voor klinische patiënten die geen alternatief hebben om te roken. Over in welke mate er ook een uitzondering wordt gemaakt voor de Werk Leer Centra wordt nog overleg gevoerd.
Het rookvrij maken (het hoe en wanneer) van specifieke activiteiten van WijZ en De Kern (in o.a. wijkcentra) is ook nog onderwerp van gesprek.

Vitaliteit 
De Dimence Groep vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal, gezond en duurzaam aan het werk kunnen blijven en zet zich in om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Een gezonde leefstijl  en een gezonde en veilige werkomgeving waar rookvrij kan worden gewerkt, vormen daarbij een essentieel onderdeel. Het bijdragen aan het nemen van de eigen regie over het naleven van een gezonde leefstijl kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren voor cliënten. Dit past bij de ambitie van de Dimence Groep op dit gebied.
Stoppen met roken is een stap naar een gezonder leven. Medewerkers, patiënten en cliënten worden geholpen met stoppen met roken, met als uitgangspunt dat roken een verslaving is, dat om een eigen aanpak vraagt.
Er wordt een aanpak ontwikkeld (als die er nog niet is) om patiënten en cliënten en andere gebruikers van diensten van de Dimence Groep te ondersteunen met stoppen met roken. 

Werkgroep 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de stichtingen, ondersteunende diensten en cliënten-, naasten- en medewerkersmedezeggenschap monitort het proces rondom het rookvrij maken van de Dimence Groep. 
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met Ida van Elk, stafmedewerker Dimence Groep (i.vanelk@dimencegroep.nl) of met Caroline Cartigny, adviseur Vitaliteit/ARBO (c.cartigny@dimencegroep.nl).