Voor de Dimence Groep zoeken wij de VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

26 november 2020

Die de uitdaging wil aangaan om, samen met de collega-bestuurder, op een inspirerende wijze vorm en inhoud te geven aan het innovatieve en dynamische meerjarenperspectief ‘samen de toekomst tegemoet’. Kernwoorden: natuurlijke leider, strateeg, flexibel denker, open houding, coachen & samenwerken. Zorgt voor verbinding en creëert draagvlak voor vernieuwing. Door continu te streven naar gezondheidswinst, door te participeren in netwerken en door meerwaarde te creëren, levert de Dimence Groep haar bijdrage aan de maatschappij.

Het volledige profiel is hier beschikbaar en staat ook op www.werkenbijdimencegroep.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bouke Gerla of Gerald Knol via 020 - 6470201. Reacties met curriculum vitae en motivatie s.v.p. voor 13 december 2020 naar Gerald Knol via reacties@holtropravesloot.nl