Alle Onderzoeken & Publicaties van Beentjes, Titus

Onderzoek

Een manische episode kan duidelijke beperkingen in werk, of normale sociale activiteiten, of relaties met anderen veroorzaken en is geassocieerd met een slecht gezin functioneren. Correlaties bestaan tussen veranderen van de patiënts stemming en het niet begrijpen van de patiënts gedrag door de naast betrokkenen, zich terugtrekken uit sociaal contact door naast betrokkenen en hun gevoel van hulpeloosheid hopeloosheid. Het door mantelzorgers gerapporteerde tekort aan professionele support is sterk gerelateerd aan een lage algehele gezondheidstoestand.


De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een patroon van terugkerende depressieve, manische, euthyme of gemengde episodes. Acute manie veroorzaakt duidelijke beperkingen in sociaal en werk functioneren. Het kan behoorlijk ontwrichtend zijn voor families en naastbetrokkenen. Om de manie en de verwachtte consequenties ervan te stoppen consulteren de naastbetrokken de verpleegkundige die bij de behandeling van de patiënt betrokken is. Naastbetrokkenen rapporten echter een gebrek aan professionele steun.


Aanleiding: Mantelzorgers roepen vaak de hulp van een verpleegkundige in als zij manische symptomen herkennen bij de patient met een bipolaire stoornis. Mantelzorgers rapporteren een tekort aan professionele support. Onbekend is welke professionele hulp en begeleiding naasten nodig hebben in deze periode.

Doel: Het doel van het onderzoek was te onderzoeken hoe verpleegkundigen intervenieren in verschillende fasen van een manie en hoe ze de therapeutische relatie met de patient en de mantelzorger ervaren.


Rationale:
E-health is binnen de ggz een beleidsspeerpunt om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is echter nog weinig evidentie voor de effectiviteit. E-health voor cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) is nog weinig onderzocht. E-IMR, een gemengde interventie van e-health en standaard IMR-training, is ontwikkeld om het herstelproces van de cliënt te bevorderen. 


Publicatie

Bergsma, A., Beentjes, T., Brugman, M., Goossens, P.J.J. (2016)  In: GGZ verpleegkunde in de praktijk  onder redactie van B. van Meijel. Uitgeverij de Tijdstroom


Goossens, P.J.J., Beentjes, T.A.A., Knol, S., Salyers, M.P. & De Vries S.J. (2016)  Journal of Mental Health.


Pagina's