Alle Onderzoeken & Publicaties van Dannenberg, Maarten

Onderzoek

Aanleiding:
In 2015 verscheen er een derde herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met vertegenwoordigers van de patiënten en betrokkenheden vereniging “Plus Minus” Leven Met Bipolariteit. Deze richtlijn geeft handvaten voor de behandeling, diagnostiek en screening van patiënten met een bipolaire stoornis en dient als ondersteuning en handleiding voor de professionals die zorg dragen voor patiënten met een bipolaire stoornis. Deze richtlijn maakt een verschil tussen het handelen volgens wetenschappelijk onderzoek en andere overwegingen gebaseerd op de ervaringskennis van de leden van de werkgroep. Deze richtlijn kan een richting geven aan de onderzoeksagenda voor het wetenschappelijk onderzoek naar bipolaire stoornissen.