Alle Onderzoeken & Publicaties van Geerling, Bart

Onderzoek

Background:
In bipolar disorder (a severe mental illness, characterised by recurrent mood episodes with manic, hypomanic and depressive episodes altered with euthymic periods), positive psychology interventions are rarely applied. Although there is evidence that PPI’s can fill in a current gap between treatment and unmet needs.

Aim:
The current study is designed to study the acceptability of the application and to study the feasibility of the design of the study. We will use a mixed-method design of quantitative and qualitative methods.


Aanleiding:
De behoefte om een applicatie voor symptoommonitoring en positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornissen te ontwikkelen en samen te brengen in een mobiele applicatie voor smartphones komt voort uit twee gesignaleerde ontwikkelingen/behoeften:
a)         er zijn geen of weinig betrouwbare apps voor symptoommonitoring te downloaden (Nicolas e.a. 2015)
b)         voor zover bekend zijn positieve psychologie interventies nog niet specifiek gemaakt voor bipolaire stoornissen en derhalve is het effect van deze interventies bij mensen met een bipolaire stoornis niet onderzocht (Geerling e.a. 2016, poster).


Aanleiding:
Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een promotietraject en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, de VU en Dimence. De onderzoeken –en de daaraan gekoppelde interventies- die in het kader van het onderzoeksproject uitgevoerd worden dienen uiteindelijk bij te dragen aan het verbeteren van welbevinden en kwaliteit van leven voor de patiëntengroep die kampt met een bipolaire stoornis.


Aanleiding:
In West-Europa vormen zorguitgaven de grootste single item kostenpost van de collectieve uitgaven en zet deze in toenemende mate onder druk. Een oplossing voor dit probleem wordt gezocht in de vorm van taakherschikking. De omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de zorg zijn echter niet alleen belangrijke bepalende factoren voor de kosten van zorg, maar ook voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.


Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor een nieuwe validatie nodig is.


Publicatie

Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J. & B. Geerling (2017). ISBD congress, Washington, mei 2017 (poster).


Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J. (2017). European Conference on Mental Health, Berlijn oktober 2017 (poster) 


Geerling, B., Kraiss, J.T., Kelders,S.M., Stevens, A.W.M.M., Kupka, R.W. & E.T. Bohlmeijer. APA 2018, New York, mei 2018 (poster).


Geerling, B., Kraiss, J.T., Kelders,S.M., Stevens, A.W.M.M., Kupka, R.W. & E.T. Bohlmeijer. APA 2018, New York, mei 2018 (poster).


Goossens, P.J.J., Geerling, B., van Bendeghem, M. (2016). GGZ verpleegkunde in de praktijk  onder redactie van B. van Meijel. Uitgeverij de Tijdstroom


Pagina's