Alle Onderzoeken & Publicaties van de Beurs, E.

Onderzoek

Het meten van verandering (ROM) en het objectiveren en vergelijken van behandeluitkomsten (benchmarken) is in toenemende mate van belang in de GGZ. Ook willen we steeds meer weten en meten in minder tijd met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid zonder de patient extra te belasten. Naast het feit dat de ambitie om ROM GGZ-breed uit te rollen wordt gehinderd door de aanzienlijke kostenpost die de afname van commercieel beschikbare meetinstrumenten met zich meebrengt en de ruime hoeveelheid meetinstrumenten in de GGZ met een vergelijkbare meetpretentie het vergelijken van uitkomsten bemoeilijken, zijn de huidige meetinstriumenten voor ROM onvoldoende gteschikt om de geschetste verwachtingen waar te maken omdat ze ontwikkeld zijn op basis van de Klassieke Testtheorie (KTT).


Publicatie

Williams, G.L., Flens, G., & de Beurs, e. (2017). PsyExpert, (4), 14-21.


Williams, G.L., Flens, G. & de Beurs, E. (2017).  PsyXpert: 4: 14-21, Prelum.


de Beurs E., Warmerdam E.H., Oudejans, S.C.C., Spits, M., Dingemanse, P., de Graaf, S.D.D., de Groot, I.W., Houben, H., Kuyck, W.G.E., Noorthoorn, E.O., Nugter, M.A., Robbers, S.C.C., van Son, G.E. (2017). 
doi 10.1007/s10488-017-0818-x