Alle Onderzoeken & Publicaties van van Bentum, Jaël

Onderzoek

Aanleiding:
Zelfdoding is een ernstig volksgezondheidsprobleem. Tot op heden is er weinig kennis over het proces waarbij suïcidale gedachten leiden tot suïcidaal gedrag. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een depressieve of bipolaire stoornis veel last hebben van repetitieve en zich opdringende suïcidale beelden en gedachten. Deze suïcidale intrusies worden ook Flash Forwards genoemd. Het betreft vaak voorstellingen van de toekomstige eigen suïcide, in het bijzonder van de verschillende methoden die worden overwogen. Cognitieve psychologie suggereert dat het hebben van zulke intrusieve suïcidale beelden suïcidaal gedrag beïnvloedt. het aanpakken van deze beelden kan daarom een essentieel doel zijn voor suïcide preventie.
Onderzoek naar traumatische herbelevingen laat zien dat de frequentie, intensiteit, oncontroleerbaarheid en levendigheid van intrusies blijvend afnemen wanneer de patiënt tijdens het ophalen van deze beelden een duale taak uitvoert die het werkgeheugen belast. Wij verwachten dat het toepassen van een oogbeweging-taak tijdens het ophalen van suïcidale beelden en gedachten de emotionele lading, intensiteit, oncontroleerbaarheid en frequentie van deze beelden zal verminderen.


Publicatie

van Bentum, J. S., Sijbrandij, M., Kerkhof, A. J. F. M., Huisman, A., Arntz, A. R., Holmes, E. A., Franx, G., Mokkenstorm, J., Huibers, M. J. H.
BMC Psychiatry  19, Article number: 143 (2019)


Jaël van Bentum, Marit Sijbrandij, Ad Kerkhof, Anneke van Schaik, Marcus Huibers (2019).
Tijdschrift voor Gedragstherapie, jaargang 2019, 4, 333-352