Alle Onderzoeken & Publicaties van van Busschbach, Jooske

Onderzoek

Aanleiding: Mensen met een diagnose in het psychose spectrum lopen een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Victimisatie kan een grote impact hebben op het leven van deze patiënten en hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen.


Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een in de VS ontwikkeld model om mensen met aanhoudende psychiatrische problematiek te begeleiden bij het zoeken naar en het behouden van regulier betaald werk. De Scion-studie, uitgevoerd door het Trimbosinstituut en het Rob Giel onderzoekcentrum, had tot doel te bekijken of dit model ook in Nederland effectief kan zijn.


Publicatie

Kronenberg, L.M., Goossens, P.J.J., Van Busschbach, J., Van Achterberg, T., Van Den Brink, W. (2015). BMC Psychiatry; 15(1).


Kronenberg, L. , Goossens, P.J.J., van Busschbach, J., van Achterberg, T. & van den Brink W. (2015).  International Journal of Mental Health and Addicition 14(1)