Alle Onderzoeken & Publicaties van van Vliet, Noortje

Onderzoek

Dissociatieve klachten zijn transdiagnostisch en kenmerkend voor een breed scala aan psychische stoornissen, maar komen het meeste voor in de groep met dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis (PTSS).  Individuen met ernstige dissociatie rapporteren vaak (vroegkinderlijk) trauma (Rafiq et al., 2018; Vonderlin et al., 2018), hebben een verhoogd risico op zelfdestructief gedrag en suïcidale ideatie (Rossi et al., 2018), en enkele studies laten zien dat dissociatie het behandelproces negatief kan beïnvloeden (Bae et al., 2016; Kleindienst et al., 2016).


Inleiding:
Een posttraumatische stressstoornis (PTSS), is een psychiatrische aandoening die kan optreden na een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. Van de Nederlandse bevolking geeft 80% aan minimaal eenmalig een traumatische gebeurtenis te hebben meegemaakt waarbij zij zijn blootgesteld aan daadwerkelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld (Lok et al., 2018). De kans om gedurende het leven PTSS te ontwikkelen wordt geschat op 7% en is hiermee een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in Nederland. Er zijn diverse evidence based behandelingen voor PTSS, die bestaan uit psychotherapie en/of medicatie. Alhoewel er diverse evidence based behandelmethoden bestaan voor de behandeling van PTSS, komt het in de klinische praktijk voor dat bepaalde methodes meer of minder worden gebruikt dan anderen (Bomyea & Lang, 2012). Het is van belang om behandeling voor PTSS verder te kunnen personaliseren, daarom is het nodig om inzicht te krijgen in de beweegredenen van patiënten om een keuze te maken voor een specifieke behandeling.


Aanleiding:
Complex Post Traumatic Stress Disorder (Complex PTSD) is a term used to denote a severe form of PTSD following repeated interpersonal traumatization in childhood. This construct comprises symptom clusters reflecting difficulties in regulating emotions, disturbances in relational capacities, alterations in attention and consciousness, adversely affected belief systems, and somatization. The lifetime prevalence of PTSD in the Netherlands has been estimated 7.4 % (De Vries & Olff, 2009), and approximately 25% of patients with PTSD would suffer from Complex PTSD (Wolf et al., 2014).


Publicatie