Overzicht Onderzoek

Achtergrond:Tijdens de GGZ-behandelingen worden betrokken hulpverleners geconfronteerd met patiënten die blijven terugvallen in hun patronen van boosheid, wrok, verwijt, teleurstelling, schuldgevoel en verdriet. Deze patronen dragen bij aan het voortijdig beëindigen van behandelingen door de patiënten. Het niet slagen van behandeling kan gezondheidsproblemen van deze kwetsbare doelgroep en zijn sociale omgeving laten toenemen, met ernstige decompensaties op meerdere levensgebieden.In de...


InleidingVanaf januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) als vervanger van de huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Een belangrijk doel van de nieuwe wet is het versterken van de rechtspositie van de personen met een psychische stoornis die tegen hun wil zorg krijgen. In die geest introduceert de wet het eigen plan van aanpak. Middels het eigen plan van aanpak kunnen patiënten proberen verplichte zorg via een...


Achtergrond en aanleidingEen bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met manische en depressieve episodes, afgewisseld met periodes van stabiele stemming. De aandoening zelf en de medicatie waarmee deze behandeld wordt hebben een negatief effect op mondzorg en mondhygiëne. Poetsen gebeurt te hard of niet, een patiënt heeft verminderde speekselvloed en reageert hierop met het eten van snoep of het drinken van suikerhoudende dranken. Deze factoren zorgen voor plaquevorming op de tanden,...


Achtergrond en aanleidingEen bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met manische en depressieve episodes, afgewisseld met periodes van stabiele stemming. De aandoening zelf en de medicatie waarmee deze behandeld wordt hebben een negatief effect op mondzorg en mondhygiëne. Poetsen gebeurt te hard of niet, een patiënt heeft verminderde speekselvloed en reageert hierop met het eten van snoep of het drinken van suikerhoudende dranken. Deze factoren zorgen voor plaquevorming op de tanden,...


Het inzetten van een signaleringsplan bij psychiatrische problematiek wordt in de dagelijkse praktijk veel toegepast in de hulpverlening voor patiënten met een psychotische stoornis binnen GGZ organisatie Dimence. Een signaleringsplan is een document dat patiënt en hulpverlener bij voorkeur samen opstellen, waarin staat beschreven in welke fasen de patiënt kan verkeren, en welke interventies kunnen worden toegepast om decompensatie te voorkomen.     Hoewel er vanuit de literatuur een meerwaarde...


Sociale inclusie van mensen met psychosegevoeligheid wonend in reguliere buurten en wijken komt nog slecht van de grond. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen benadrukken het belang van sociale inclusie maar vooralsnog is het nog niet gelukt om een coherent inclusief zorgnetwerk in de gemeenschap te creëren dat sociale inclusie daadwerkelijk bevordert. Dit onderzoek beoogt inzicht te verwerven in wat er nodig is om sociale inclusie te bevorderen zodat mensen met psychosegevoeligheid mee...


Deelonderzoek D*Phase psychotherapy study.Doel deelonderzoek:Het doel van dit deelonderzoek binnen de grotere d*phase studie is om beter helder krijgen of het door gebruik te maken de Personalized Advantage Index (PAI) methode, mogelijk is om een meer op het individu toegesneden vorm van indicatiestelling voor psychotherapie mogelijk te maken.Hierbij zal apart gekeken worden, naar een PAI voor elk van verschillende gemeten uitkomsten uit de d*phase studie (depressieve klachten, kwaliteit van...


Aanleiding:Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er in toenemende mate aandacht voor positieve gezondheid en digitalisering en komt het belang van kortdurend behandelen steeds meer voorop te staan. Mindfit (Basis-GGZ) heeft deze veranderingen meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw behandel model. Dit behandelmodel richt zich niet alleen op symptoomreductie maar ook op het bevorderen van welbevinden. Welbevinden en psychische klachten worden immers niet langer gezien als de uiteinden van...


InleidingEen zwangerschap is een life-event welke bij vrouwen met een psychiatrische aandoening een complicerende factor kan vormen. Afgelopen decennium is kennis ontwikkeld op het gebied van factoren die een rol spelen bij preventie, detectie en behandeling van psychische aandoeningen pre-, peri- en postpartum.Dimence biedt vanuit de polikliniek ‘Psychiatrie en Zwangerschap’ vrouwen met psychiatrische problematiek ondersteuning bij de kinderwens, zwangerschap en postpartum door advies,...


Pagina's