Overzicht Onderzoek

De obsessieve compulsieve stoornis (OCS) of dwangstoornis komt bij ongeveer 2% van de bevolking voor en kent bij ongeveer de helft van de patienten een chronisch beloop, ondanks de ontwikkeling en implementatie van effectief bevonden behandelingen. Dit betekent dat meer dan 150.000 Nederlanders langdurig ernstige hinder ondervinden van hun dwangklachten. Tot nu toe is onbekend wat de oorzaken zijn van het uitblijven van herstel bij zo’n groot aantal mensen.


Aanleiding: Depressie is een zeer ingrijpende en veel voorkomende psychiatrische aandoening bij ouderen. De negatieve gevolgen voor de sociale participatie van ouderen zijn aanzienlijk. Er is echter nog weinig kennis over de relatie tussen depressiebeloop, populatiekenmerken, de netwerkgrootte van ouderen en ervaren gevoelens van eenzaamheid. Doel: Het verwerven van inzicht in de lange termijn gevolgen van het depressiebeloop op de netwerkomvang en gevoelens van eenzaamheid bij ouderen in de...


Verslaving bij volwassenen met autisme is nooit eerder onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat verslaving (Substance Use Disorder, SUD) vaker voorkomt bij ADHD dan bij ASS, maar dat de prevalentie in de onderzochte ASS groep hoger is dan in de algemene bevolking, vergelijkbaar met de prevalentie van SUD bij andere psychiatrische stoornissen. Vroeg roken, negatieve gezinservaringen en ouders met SUD verhogen het risico op het ontwikkelen van SUD aanzienlijk. Vanuit een fenotypisch gezichtspunt


Doel van de studie: Het wetenschappelijke doel van het Geestkracht psychoseprogramma is onderzoek naar de kwetsbaarheidsfactoren en de beschermende factoren voor i) het ontwikkelen van een psychotische stoornis c.q. psychotische symptomen en ii) de variatie in het beloop van stoornis en symptomen. Daarnaast zijn er ook andere doelen op het gebied van de wetenschappelijke samenwerking tussen academische en niet-academische ggz-centra die hier echter niet aan de orde komen.


Pagina's