Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Hoewel de psychiatrie zich eerder vooral richtte op het zo adequaat mogelijk behandelen van reeds bestaande stoornissen, heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden waarmee de belangstelling voor de vroege fasen van psychopathologie enorm is toegenomen. Men is zich steeds meer gaan realiseren dat met het tijdig herkennen van en ingrijpen bij vroege psychische klachten veel leed kan worden voorkomen.Niet iedereen die milde psychische klachten heeft, ontwikkelt immers...


Aanleiding:Marokkaanse Nederlanders hebben, net als andere migranten, een verhoogd risico op psychiatrische problematiek. In deel 1 van mijn promotieonderzoek heb ik een cross-sectionele studie gedaan, waarin ik verband heb gevonden tussen sociale uitsluiting en psychiatrische problematiek bij deze doelgroep. In deel 2 van mijn onderzoek heb ik discussies op een online forum voor Marokkaanse Nederlanders op kwalitatieve wijze onderzocht, waarbij ik een model heb kunnen maken van de...


Aanleiding:In 2015 verscheen er een derde herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met vertegenwoordigers van de patiënten en betrokkenheden vereniging “Plus Minus” Leven Met Bipolariteit. Deze richtlijn geeft handvaten voor de behandeling, diagnostiek en screening van patiënten met een bipolaire stoornis en dient als ondersteuning...


Aanleiding:In 2015 verscheen er een derde herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met vertegenwoordigers van de patiënten en betrokkenheden vereniging “Plus Minus” Leven Met Bipolariteit. Deze richtlijn geeft handvaten voor de behandeling, diagnostiek en screening van patiënten met een bipolaire stoornis en dient als ondersteuning...


Sinds ongeveer een jaar wordt er binnen Dimence op de afdeling verslavingspsychiatrie de stiltetraining ingezet. Hierbij gaan patiënten onder begeleiding van een geestelijk verzorgster en een broeder van het Dominicanenklooster op zoek naar stilte, waarbij ze bewust stilstaan bij gedachten die omhoog komen. Voor verpleegkundigen op deze afdeling is het soms lastig om hun rol binnen deze training duidelijk te krijgen, en te weten waar de patiënt behoefte aan heeft. Wij willen onderzoek doen naar...


Sinds ongeveer een jaar wordt er binnen Dimence op de afdeling verslavingspsychiatrie de stiltetraining ingezet. Hierbij gaan patiënten onder begeleiding van een geestelijk verzorgster en een broeder van het Dominicanenklooster op zoek naar stilte, waarbij ze bewust stilstaan bij gedachten die omhoog komen. Voor verpleegkundigen op deze afdeling is het soms lastig om hun rol binnen deze training duidelijk te krijgen, en te weten waar de patiënt behoefte aan heeft. Wij willen onderzoek doen naar...


Url&Uk in de wolken is een e-health behandelmodule die ontwikkeld is voor het preventieve kader. Gezien het feit dat Url & Uk ook gebruikt wordt als behandelmodule in het curatieve kader is onderzoek naar de effectiviteit in dit kader van belang.In Url&Uk krijgen ouders van kinderen met emotie regulatieproblemen middels cartoonanimaties psycho-educatie over de werking van het brein van zowel ouders als kinderen, als deze problemen optreden. Ook krijgen ze op basis van de brain-based...


Doel onderzoek:De doelen van het onderzoek zijn: i) inzichtelijk maken welke factoren voor zorgprofessionals van belang zijn voor de inzet van online behandelmodules en ii) op basis daarvan in kaart brengen hoe de inzet van deze behandelmodules kan worden verhoogd en een bijdrage levert aan de strategische ambitie om in 2023 60% van de klant- hulpverlener contacten digitaal te laten plaatsvinden. Centrale onderzoeksvraag:Welke bevorderende en belemmerende factoren zorgen voor het verhogen van...


Doel onderzoek:De doelen van het onderzoek zijn: i) inzichtelijk maken welke factoren voor zorgprofessionals van belang zijn voor de inzet van online behandelmodules en ii) op basis daarvan in kaart brengen hoe de inzet van deze behandelmodules kan worden verhoogd en een bijdrage levert aan de strategische ambitie om in 2023 60% van de klant- hulpverlener contacten digitaal te laten plaatsvinden. Centrale onderzoeksvraag:Welke bevorderende en belemmerende factoren zorgen voor het verhogen van...


Pagina's