Overzicht Onderzoek

Inleiding:Intensive Home treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling in de thuissituatie van de patiënt. Dit in de overtuiging dat mensen thuis sneller en beter herstellen. Dit model verspreid zich snel binnen Nederland en ander westerse landen in de wereld. Op enkele singel-center studies na is er weinig onderzoek naar de effectiviteit van IHT. Tevens blijkt in Engeland de modelgetrouwheid laag. Doelen:Het doel van...


Aanleiding:Manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences...


Inleiding:Sinds 1 januari 2017 is middels het Model Kwaliteitsstatuut bekrachtigd dat ook de VS-ggz de rol van regiebehandelaar mag invullen. Lokaal moet dit verder vertaald worden op het niveau van de organisatie en het team. VSén-ggz hebben behoefte aan ondersteuning bij het invullen van de rol van regiebehandelaar. Met het RAAK-project 'VS-ggz in de rol van regiebehandelaar' beogen wij handvatten te bieden aan VSén-ggz in de basis- en specialistische ggz om invulling te geven aan hun rol als...


Achtergrond:Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) en/of Somatisch-Symptoomstoornis (SSS) komen regelmatig voor in de klinische praktijk. De oorzaak van deze klachten blijft tot op heden onduidelijk. Er is wel overeenstemming over het feit dat de klachten is stand worden gehouden door het resultaat van een complexe interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren.In de behandeling wordt vaak niet gefocust op de oorzaak van de klachten, maar  op de...


Acute manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences...


Antisociaal gedrag heeft vele nadelige effecten voor slachtoffers, daders, hun families en de maatschappij. Momenteel is de voorspelling van recidive volledig gebaseerd op psychologische en sociale factoren en is de behandeling gefocust op psychotherapeutische behandelingen. Fundamenteel onderzoek wijst op de waarde van neurobiologische factoren voor het voorspellen en voorkomen van agressief en antisociaal gedrag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk onderzoek te doen naar de onderliggende...


In het Jaarverslag BOPZ 2016 van Dimence worden de aantallen en verschillen beschreven van de Inbewaringstelling-cijfers (IBS-en) tussen de drie regio’s van Dimence. Daarbij zijn er per regio verschillen zichtbaar in de hoeveelheid afgegeven IBS-en en het aantal door de rechter niet verlengde IBS-en. (Dimence, 2017) (interne publicatie).De behoefte om deze verschillen te verklaren is gezien de drijfveer om gedwongen opnames te verminderen begrijpelijk, maar alleen de aantallen zijn hiervoor...


Binnen Kampen is er qua internethulpverlening Stel je vraag, waarin een cliënt een anoniem account kan aanmaken. Met dit account kan er een vraag worden gesteld en binnen drie dagen krijgt men antwoord.


In de afgelopen jaren vinden er vele verschuivingen plaats binnen de langdurende GGZ. Er is sprake van beddenreductie, patiënten kunnen niet langer in de kliniek blijven en de zorg verschuift naar thuissituaties waarvoor FACT teams worden opgericht. Bovendien is er sprake van een paradigmaverschuiving op de wijze waarop de patiënt zorg ontvangt van een passieve naar een actieve rol: Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG (Huber, 2015; Alpay, Verhoef, Smeets en Wely, 2015) De patiënt...


Er wordt een participatief actie onderzoek uitgevoerd naar het implementeren van een Zorg Afstemmings Gesprek (ZAG) voor de overgang van crisiopname naar vervolgbehandeling. het doel is een betere zorgafstemming te realiseren met het ZAG in de vorm van een format dat nader geimplementeerd kan worden. 


Pagina's