Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Presence is a state of being aware of and centered in oneself while maintaining attunement to and engagement with another person (Hayes & Vinca, 2017). The ability to be fully present with and for the client in a therapy session, cultivates a safe and supportive relational connection, which allows for the client to open up (Geller, 2013). Geller, Greenberg & Watson (2010) have developed the Therapeutic Presence Inventory for therapists (TPI-T) to study the construct. The TPI-...


InleidingPatiënten met SOLK en/of chronische pijn kunnen zowel behandeling krijgen in de revalidatie als de sGGZ. Het is echter niet duidelijk of we het hier hebben over één patiëntgroep of dat patiënten met SOLK en/of chronische pijn die in de revalidatie behandeld worden verschillen van patiënten die in de sGGZ worden behandeld. Door persoonsgebonden kenmerken van deze patiënten met elkaar te vergelijken kunnen we zicht krijgen of dit over één groep gaat of dat de groepen van elkaar...


Sensory processing difficulties can be associated with a wide range of symptomatology (Ben-Avi, Almagor & Engel-Yeger, 2012), for example aggressive behaviors. Especially within the Autism Spectrum Disorder (ASD) sensory processing difficulties and aggressive behaviors are strongly associated (Boogert et al., 2020, in prep.). Both ASD and aggressive behaviors are overrepresented in forensic mental health care institutions (Bosch, Chakhssi & Hummelen, 2020; Dickens, Picchioni & Long...


InleidingOnder andere onderzoek van het Trimbos Instituut bevestigt dat een goed contact en afstemming in de triade van patiënt, naasten en professionals het herstel van de patiënt kan bevorderen (Kwaliteitsontwikkeling GGZ, 2016; Van Erp, Place, & Michon, 2009). Om zorgafstemming met alle betrokkenen in de triade te optimaliseren en alle relevante onderwerpen aan bod te laten komen, is er een landelijke werkwijze ontwikkeld voor het voeren van een Zorg Afstemming Gesprek (ZAG). De...


Background:In bipolar disorder (a severe mental illness, characterised by recurrent mood episodes with manic, hypomanic and depressive episodes altered with euthymic periods), positive psychology interventions are rarely applied. Although there is evidence that PPI’s can fill in a current gap between treatment and unmet needs. Aim:The current study is designed to study the acceptability of the application and to study the feasibility of the design of the study. We will use a mixed-method design...


Patiënten met een bipolaire stoornis hebben vanwege hun aandoening te maken met wisselende episodes qua stemming: depressieve, euthyme en (hypo)manische periodes. Tijdens acute periodes is vaak intensieve, spoedeisende zorg nodig. In de klinische praktijk bleek bij de inschatting van het beloop van de klachten, en dan met name tijdens een opname, een verschillend referentiekader gehanteerd te worden door zorgprofessionals op de afdeling enerzijds en de naastbetrokkenen van de patiënt en de...


Inleiding:​Het zorgafstemmingsgesprek (ZAG) is een gesprek waarin gezamenlijke besluitvorming een plaats heeft. Het ZAG is een Nederlands concept en wordt beschreven in het Werkboek HIC. Op basis van, een niet wijdverspreid, onderzoek is een landelijke ZAG-werkwijze opgesteld door zeven Nederlandse kennisinstituten in samenwerking met de Avans Hogeschool. Daarbij is gebruik gemaakt van literatuur, interviews met zorgprofessionals en een documentanalyse van 28 ZAG-beschrijven uit twaalf...


Aanleiding:De inzet van technologie biedt vele mogelijkheden voor de geestelijke gezondheidszorg, waaronder meer regie en toegankelijkheid voor cliënten door middel van zelfmanagement, en meer focus op preventie door een vroegtijdigere aanpak. Zo kan de zorg beter aansluiten bij de behoeften van de cliënt en kwalitatief hoogwaardig blijven, ook bij een landelijk groeiende vraag. Langzaamaan neemt de inzet van ‘eMental health’ dan ook toe, met recent een grote boost ten gevolge van de COVID-19...


Huidige behandelmethoden binnen de verslavingspsychiatrie zijn voornamelijk probleemgericht, waarbij de focus ligt op het verminderen van stoornissen en symptomen. Positieve psychologie richt zich naast symptoomreductie op het vergroten van het welbevinden en optimaal functioneren, wat terugval zou kunnen verminderen. Positieve Psychologie Interventies (PPI’s) zijn relatief kleine en eenvoudige interventies die onder begeleiding of zelfs als zelfhulp ingezet kunnen worden. Er is nog geen...


Binnen de forensische behandeling is het terugdringen van het recidiverisico het primaire doel. Om dit te realiseren richt de behandeling zich op veranderbare factoren die samenhangen met recidive, de zogenoemde dynamische risicofactoren. Gewoonlijk worden deze factoren via interviews, observaties en schriftelijke registratieopdrachten in kaart gebracht en opgevolgd. Gezien tekorten in de zelfregulatie en/of de behandelmotivatie van forensische patiënten zijn schriftelijke registraties vaak...


Pagina's