Overzicht Onderzoek

Aanleiding:In het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist wordt in het tweede jaar verwacht om onderzoek te doen naar een praktijkprobleem. Binnen Dimence wordt de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij een onderzoekslijn. Dit onderzoek zal zich gaan richten op de beleving van patiënten met een dubbele diagnose bij het gebruik van een signaleringsplan. Dit is een van de lopende onderzoekslijnen binnen Dimence.Binnen Dimence wordt er gewerkt met signaleringsplannen. Het is de...


Inleiding:Somatische comorbiditeit is een groot probleem binnen de psychiatrie, door met name metabole verstoringen overlijden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 10-15 jaar eerder dan de gezonde populatie. Om dit te voorkomen of op zijn minst te verminderen is het belangrijk dat bekend is welke variabelen het grootste aandeel hebben in het veroorzaken van deze problematiek. Daarnaast is het uitvoeren van somatische screening cruciaal om verstoringen op te sporen en eventueel te...


Aanleiding:    Onderzoek in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist waarbij middels kwalitatief onderzoek de beleving en ervaring van de patiënt omtrent de structured clinical management module, aangeboden tijdens klinische behandeling verslavingspsychiatrie Dimence Groep wordt onderzocht. Hierbij wordt zowel de ervaring van de module als de ervaring op de copingsvaardigheden onderzocht.


Doel:Het ontwikkelen van een bruikbaar en effectief impementatieprogramma voor CAT dat zorgt voor continuiteit en verankering van de interventie in de dagelijkse zorg.Het vergroten van de effectiviteit van CAT in de langdurige psychiatrische zorg door de implementatie van interventie te verbeteren. Centrale vraagstelling:Leidt het doorlopen van een gepersonaliseerd implementatieprogramma tot meer implementatiesucces in vergelijking met het enkel trainen en ondersteuning bieden bij de uitvoer...


Aanleiding:Dit onderzoek maakt deel uit van een onderzoekslijn waar geïncludeerde patiënten gebruik maken van het zelfmanagementinstrument de life-chart. Het is echter onduidelijk of er factoren van invloed zijn voor het gebruiken van een life-chart door zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. Hypothetisch wordt gedacht dat het opleidingsniveau, afkomst, therapietrouw en het hebben van eerdere ervaringen van zwangerschap invloed kunnen hebben op het gebruik van de life-chart. Doel...


Aanleiding:Ondanks vele psychologische en farmacologische behandelopties, ervaren mensen met een bipolaire stoornis substantiële aanhoudende stemmingsklachten, wat de koers en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) zou verlichting kunnen brengen in deze aanhoudende depressieve klachten, en daarmee mogelijk de kans op een recidief kunnen verkleinen. Er zijn nog maar een beperkt aantal studies naar de effectiviteit van MBCT bij de bipolaire stoornis...


Aanleiding:Zoals we allemaal weten en ervaren is het implementeren van eHealth binnen het GGZ werkveld nog altijd een uitdaging. Daar waar het voor de één dagelijkse routine is, is het voor velen nog een ‘ver van m’n bed show’. Een belangrijke factor voor de acceptatie en adoptie van eHealth is het zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden van professionals en het bieden van mogelijkheden om deze 'eHealth skills' te vergroten. Een ander probleem dat getackeld moet worden is dat in het online...


Doel onderzoek:Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre de eerder geïdentificeerde values (voorkeuren, wensen, toegevoegde waarde) van stakeholders m.b.t. een VR-toepassing voor de forensische geestelijke gezondheidszorg worden vertegenwoordigd in het concrete idee voor de VR toepassing.  Het tweede doel is het onderzoeken in hoeverre de values naar voren komen in het concrete idee voor de VR-toepassing en welke verbeterpunten nodig zijn om de values zo goed mogelijk te...


Doel onderzoek:Door middel van dit onderzoek wil ik graag onderzoeken welke mogelijkheden patiënten nog meer zien in de toepassingsmogelijkheden van de filminterventie. Dit na  aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Groot Lipman (2017). In dat onderzoek bleek namelijk dat patiënten het filmpje op andere mogelijke manieren konden gebruiken. Echter is er nog geen verder onderzoek gedaan hiernaar en daarom is dit onderzoek wenselijk.Daarbij wil ik ook onderzoeken hoe deze meerdere...


Aanleiding:Bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door terugkerende depressieve, (hypo)manische of gemengde episoden, die afwisselen met fases waarin patiënten relatief vrij zijn van symptomen (euthymische fase). BS verschijnt vaak tijdens de adolescentie of jonge volwassenheid. De prevalentie wordt in Nederland op 1,3% geschat. De economische belasting werd geschat op 151 miljard dollars per jaar in de Verenigde Staten. BS leidt tot grote persoonlijke belasting, voor zowel patiënten als ook...


Pagina's