Goossens, Peter

Thoughts and considerations of women with bipolar disorder about family planning and pregnancy: a qualitative study.

 Stevens, A.W.M.M., Daggenvoorde, T.H., van der Klis, S.M.D., Kupka, R.W. en P.J.J. Goossens.  J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2018, Vol.24(2) 118-126  doi: 10.1177/1078390317711251. Epub 2017 Jun 1

Toepassingsmogelijkheden filminterventie

Doel onderzoek:
Door middel van dit onderzoek wil ik graag onderzoeken welke mogelijkheden patiënten nog meer zien in de toepassingsmogelijkheden van de filminterventie. Dit na  aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Groot Lipman (2017). In dat onderzoek bleek namelijk dat patiënten het filmpje op andere mogelijke manieren konden gebruiken. Echter is er nog geen verder onderzoek gedaan hiernaar en daarom is dit onderzoek wenselijk.
Daarbij wil ik ook onderzoeken hoe deze meerdere toepassingsmogelijkheden positief kunnen bijdragen aan de hulpverlening voor zowel patiënt als de professionals. Dit samen wil ik beschrijven in een aanbeveling voor het specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen van Dimence voor het verder ontwikkelen van deze innovatie.

Persoonsgerichte zelfmanagement bij de Bipolaire Stoornis

Aanleiding:
Zelfmanagement wordt steeds belangrijker binnen de behandeling van de bipolaire stoornis. Het succesvol aanleren van zelfmanagement vaardigheden hangt niet alleen af van het individu, maar blijkt afhankelijk te zijn van vele factoren, zoals de sociale omgeving. Een mogelijke factor zou de mate van zelfmanagement aan het begin van de behandeling kunnen zijn.

Doel onderzoek:
Het doel van deze studie is te kijken of zelfmanagement gerichter kan worden toegepast binnen de behandeling en op deze manier de behandeling kwalitatief kan worden verbeterd. De ROM-data kan hierdoor praktischer gebruikt worden binnen de behandeling.

Pagina's