Goossens, Peter

Experiences of ambulance nurses in emergency care for patients with acute manic and/or psychotic symptoms. A qualitative generic study

Aanleiding:
Manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences regarding psychiatric emergency care.

Experiences of ambulance nurses in emergency care for patients with acute manic and/or psychotic symptoms. A qualitative generic study.

Acute manic and/or psychotic symptoms could lead to a psychiatric crisis.  Emergency care is provided by outpatient Crisis Resolution Teams. If ambulatory care is impossible or insufficient, most of the time (forced) hospitalization is required. The role of ambulance services is to transport patients with acute psychiatric symptoms to a psychiatric hospital. Although ambulance nurses have an important contribution in caring for patients in crisis, little is known about their experiences regarding psychiatric emergency care.

Doel: The aim of this study is to explore the experiences of Dutch ambulance nurses in emergency care for patients with acute manic and/or psychotic symptoms and their family.

Thoughts and considerations of women with bipolar disorder about family planning and pregnancy: a qualitative study.

 Stevens, A.W.M.M., Daggenvoorde, T.H., van der Klis, S.M.D., Kupka, R.W. en P.J.J. Goossens.  J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2018, Vol.24(2) 118-126  doi: 10.1177/1078390317711251. Epub 2017 Jun 1

Toepassingsmogelijkheden filminterventie

Doel onderzoek:
Door middel van dit onderzoek wil ik graag onderzoeken welke mogelijkheden patiënten nog meer zien in de toepassingsmogelijkheden van de filminterventie. Dit na  aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Groot Lipman (2017). In dat onderzoek bleek namelijk dat patiënten het filmpje op andere mogelijke manieren konden gebruiken. Echter is er nog geen verder onderzoek gedaan hiernaar en daarom is dit onderzoek wenselijk.
Daarbij wil ik ook onderzoeken hoe deze meerdere toepassingsmogelijkheden positief kunnen bijdragen aan de hulpverlening voor zowel patiënt als de professionals. Dit samen wil ik beschrijven in een aanbeveling voor het specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen van Dimence voor het verder ontwikkelen van deze innovatie.

Pagina's