Goossens, Peter

Persoonsgerichte zelfmanagement bij de Bipolaire Stoornis

Aanleiding:
Zelfmanagement wordt steeds belangrijker binnen de behandeling van de bipolaire stoornis. Het succesvol aanleren van zelfmanagement vaardigheden hangt niet alleen af van het individu, maar blijkt afhankelijk te zijn van vele factoren, zoals de sociale omgeving. Een mogelijke factor zou de mate van zelfmanagement aan het begin van de behandeling kunnen zijn.

Doel onderzoek:
Het doel van deze studie is te kijken of zelfmanagement gerichter kan worden toegepast binnen de behandeling en op deze manier de behandeling kwalitatief kan worden verbeterd. De ROM-data kan hierdoor praktischer gebruikt worden binnen de behandeling.

First experiences of patients with bipolar disorder with recording a film to show their ‘euthymic being’: a qualitative study

Aanleiding:
Als de ambulante patiënt met een bipolaire stoornis wordt opgenomen op een afdeling, wordt er opgemerkt dat het herstel van deze patiënt tijdens opname verschillend geobjectiveerd wordt door professionals op de opnameafdeling en de naasten van de patiënt. Professionals indiceren vaak dat de situatie van de patiënt aan het verbeteren is terwijl naasten weinig vooruitgang bemerken. Dit kan veroorzaakt worden door een verschil in perspectief. Het perspectief van de naasten is de patiënt in een euthyme gemoedstoestand.

Werken aan klinisch en persoonlijk herstel: de Illness Management and Recovery methode.

Bergsma, A., Beentjes, T., Brugman, M., Goossens, P.J.J. (2016)  In: GGZ verpleegkunde in de praktijk  onder redactie van B. van Meijel. Uitgeverij de Tijdstroom

Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Kupka, R.W., Goossens, P.J.J., van Bendeghem, M., Daemen, P., Daggenvoorde, T., Daniels, M., Dols, A., Hilligers, M., Hoogelander, A., ter Kulve, E., Peetoom, T., Schulte, R., Stevens, A., van Duin, D. (2015)

Verpleegkundige zorg bij een acute manie.

Daggenvoorde, T., Geerling, B., Goossens, P.J.J. (2016). Tijdschrift voor Ziekenverpleging, nr 3, 48-51

Pagina's