Goossens, Peter

Identifying and describing patients' learning experiences towards self-management of bipolar disorders: A phenomenological study.

Van den Heuvel, S.C.G.H., Goossens, P.J.J., Terlouw, C., van Achterberg, T. & Schoonhoven, L. (2015). Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(10):801-10. doi: 10.1111/jpm.12243.

De ontwikkeling van de film interventie voor patiënten met een bipolaire stoornis.

Dit onderzoek is gestart in opdracht van SCBS Bipolaire Stoornissen binnen Dimence. Bij bipolaire stoornis type I beleeft de patiënt tenminste één volledige manische episode. In veel gevallen ervaart de patiënt stemmingswisselingen, tussen euforie en depressie met tussengelegen periodes waarin de stemming normaal is. Een manie uit zich in een ontremming met verhoogde stemming. Bij een depressie is er juist sprake van een remming en een sombere stemming (American psychiatric association, 2014).

Caregivers experiences of nursing care which their family members received during their hospitalization due to a manic episode, a qualitative research proposal design

Bipolaire stoornissen zijn ingrijpende psychiatrische ziekten. Tijdens een manie, moeten patiënten, vanwege gebrekkig ziekte-inzicht en probleemgedrag, vaak opgenomen worden op een gesloten psychiatrische afdeling. Het probleemgedrag veroorzaakt ook relatieproblemen tussen patiënt en mantelzorger, zoals uitputting van de mantelzorger. Tijdens een opname krijgt de patiënt behandeling, onder andere door verpleegkundigen. Verpleegkundige zorg bestaat uit begrenzen, de zorg van medicatie, structureren en het gebruik van steunende communicatie. Het is nodig om de ervaringen van de mantelzorgers te kennen om zo een beter afgestemde zorg te kunnen geven aan de patiënt.

Patient experiences with nursing care during a manic episode: a qualitative study with characteristics of phenomenology

Aanleiding:
Een opname op een gesloten afdeling is vaak noodzakelijk voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met een bipolaire Ι stoornis en een acute, ernstige manische episode hebben. Tijdens deze opname is verpleegkundige zorg in combinatie met farmacotherapie essentieel. Literatuur over de hoe deze patiënten de verpleegkundige zorg ervaren, is zeer beperkt.

Pagina's