Contentanalyse van het zwangerschapsplan. Een kwalitatief onderzoek naar de beschrijving van beïnvloedende factoren, signalen en acties in het zwangerschapsplan

Abstract:

Inleiding
Een zwangerschap is een life-event welke bij vrouwen met een psychiatrische aandoening een complicerende factor kan vormen. Afgelopen decennium is kennis ontwikkeld op het gebied van factoren die een rol spelen bij preventie, detectie en behandeling van psychische aandoeningen pre-, peri- en postpartum.
Dimence biedt vanuit de polikliniek ‘Psychiatrie en Zwangerschap’ vrouwen met psychiatrische problematiek ondersteuning bij de kinderwens, zwangerschap en postpartum door advies, behandeling en begeleiding te geven. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid een zwangerschapsplan op te stellen gericht op vroegsignalering en terugvalpreventie in psychische klachten. Het zwangerschapsplan, opgesteld door de patiënte, diens naaste en verpleegkundig specialist, beschrijft (potentiële) stressfactoren, afspraken rond stressreductie en afspraken met hulpverleners. Sinds 2012 wordt gewerkt met dit concept, er is echter nog geen analyse gedaan naar de inhoud en uitwerking van dit plan.

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
‘Op welke wijze worden de beïnvloedende factoren en signalen beschreven in het zwangerschapsplan voor vrouwen met een psychiatrische diagnose, van preconceptie tot en met de postpartumperiode, waaraan zij terugval herkennen en welke acties worden beschreven om terugval te voorkomen?’
Middels kwalitatieve contentanalyse worden gegevens uit circa 24 zwangerschapsplannen geanalyseerd. Centraal staan vrouwen die afgelopen drie jaar in zorg zijn geweest bij de poli ‘Psychiatrie en Zwangerschap’ en een zwangerschapsplan hebben opgesteld.
De behandelaar wordt gevraagd zwangerschapsplannen geanonimiseerd aan te leveren. Vanuit de onderzoeksvraag en gegevens uit zwangerschapsplannen wordt een codeframe gevormd, waarna inhoudelijke data per categorie kort wordt beschreven.
 

Samenwerking:

Saxion:  mw. Wilma Voorhorst

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
december 2019 tot juni 2020
Status:
Afgerond
Informatie:
Paulien Elzebroek