Contentanalyse van signaleringsplannen bij een dubbele diagnose. Een kwalitatief onderzoek naar de signalen en acties die patiënten beschrijven in het signaleringsplan bij terugval.

Abstract:

Aanleiding:
Binnen ggz- instelling Dimence wordt er gewerkt met signaleringsplannen. Tijdens de behandeling wordt het signaleringsplan als interventie ingezet om patiënten inzicht te laten krijgen in de signalen en symptomen die specifiek voor de desbetreffende patiënt zijn met als doel het voorkomen van terugval. Er is nog maar weinig bekend over hoe patiënten met een dubbele diagnose hun gedrag, waarnemingen en gedachten beschrijven in de verschillende fases van het signaleringsplan en welke acties hierbij worden beschreven om terugval te voorkomen. Hierdoor kan er verschil ontstaan in de uitwerking van het signaleringsplan waardoor de kwaliteit variabel is en mogelijk ook de uitkomsten.

Doelstelling:
Het doel van het onderzoek is te onderzoeken hoe patiënten de signalen en bijbehorende acties beschrijven om terugval te voorkomen in de verschillende fases van het signaleringsplan. Daarnaast heeft het als doel om te achterhalen of er verbanden bestaan tussen de individuele signaleringsplannen die gebruikt worden bij Dimence en de al opgedane kennis, beschreven in de literatuur, over de verschillende factoren die een rol spelen bij terugval specifiek bij deze doelgroep. Dit om meer inzicht te krijgen in wat patiënten belangrijk vinden om te beschrijven in het signaleringsplan zodat het signaleringsplan beter aansluit bij de wensen van de patiënt. Hiermee kunnen aanbevelingen gedaan worden over het werken met en het opstellen van een signaleringsplan voor patiënten met een dubbele diagnose.

Vraagstelling:
Welke signalen beschrijven patiënten met een dubbele diagnose in het signaleringsplan bij de verschillende fases waaraan zij terugval herkennen en welke acties beschrijven ze om terugval te voorkomen?

Methode:
De onderzoeksmethode in dit onderzoek betreft een beschrijvend kwalitatief onderzoek met een thematische analyse. In dit onderzoek wordt dit gedaan door een kwalitatieve content analyse gericht op een intensieve studie van bestaande signaleringsplannen. 

Samenwerking:

Dr. l. Kronenberg (teamleider Verslavingspsychiatrie)
E. Athmer (verpleegkundig specialist i.o.)
Behandelaren verslaivngspychiatrie regio Zwolle en Deventer

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist
Duur van het onderzoek:
september 2019 tot juni 2020
Status:
Afgerond
Informatie:
Judith Martens