Feasibility studie naar de e-health module ‘Een gezond gebit’

Abstract:

Achtergrond en aanleiding
Een bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met manische en depressieve episodes, afgewisseld met periodes van stabiele stemming. De aandoening zelf en de medicatie waarmee deze behandeld wordt hebben een negatief effect op mondzorg en mondhygiëne. Poetsen gebeurt te hard of niet, een patiënt heeft verminderde speekselvloed en reageert hierop met het eten van snoep of het drinken van suikerhoudende dranken. Deze factoren zorgen voor plaquevorming op de tanden, met gaatjes en noodzakelijke tandartsbehandeling tot gevolg. De meeste patiënten met een BS hebben een laag inkomen, en kosten voor een tandartsbehandeling worden niet vergoed door de basiszorgverzekering. Ter preventie is goede mondzorg en mondhygiëne is daarom belangrijk, wat bereikt kan worden door het vergroten van kennis door middel van educatie. In Minddistrict is er in samenwerking met patiënten, behandelaren en tandartsen een e-health module ontwikkeld genaamd ‘Een gezond gebit’. Deze studie onderzoekt de bruikbaarheid en het gebruik van deze module voor patiënten met een BS.

Design
Betreft een mixed methods design, waarbij een cross-sectionele studie voorafgaat aan een interviewstudie.

Populatie
De doelpopulatie bestaat uit patiënten met een BS die psychofarmaca gebruiken. Data wordt verzameld onder de beschikbare populatie van patiënten in behandeling bij de bipolaire teams van Dimence in Deventer, Zwolle en Almelo.

Parameters
Om het gebruik te onderzoeken, worden gebruikersdata van de module verzameld. De bruikbaarheid wordt onderzocht door middel van een gevalideerde vragenlijst (System Usability Scale). Patiëntkarakteristieken worden verzameld door middel van een vragenlijst. Semi-gestructureerde interviews worden gehouden om de ervaringen van de patiënt met het gebruik van de module te onderzoeken.

Analyse
De data vanuit de vragenlijst, de gebruikersgegevens en de patiëntkarakteristieken worden beschrijvend geanalyseerd. Tevens wordt een multipele regressieanalyse uitgevoerd om de hypothese van een causale lineaire relatie tussen de bruikbaarheid en patiëntkarakteristieken te onderzoeken. De kwalitatieve data wordt geanalyseerd met behulp van thematische analyse met constant comparison.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Verplegingswetenschap
Duur van het onderzoek:
februari 2020 tot juni 2020
Status:
Afgerond
Informatie:
Dieuwke de Velde