First experiences of patients with bipolar disorder with recording a film to show their ‘euthymic being’: a qualitative study

Abstract:

Aanleiding:
Als de ambulante patiënt met een bipolaire stoornis wordt opgenomen op een afdeling, wordt er opgemerkt dat het herstel van deze patiënt tijdens opname verschillend geobjectiveerd wordt door professionals op de opnameafdeling en de naasten van de patiënt. Professionals indiceren vaak dat de situatie van de patiënt aan het verbeteren is terwijl naasten weinig vooruitgang bemerken. Dit kan veroorzaakt worden door een verschil in perspectief. Het perspectief van de naasten is de patiënt in een euthyme gemoedstoestand. Het perspectief van de professional is de patiënt tijdens een manische of depressieve episode. Huber heeft ook een verschil ontdekt in het denken over gezondheid tussen professionals en patiënten. Een effectieve interventie om dit probleem op te lossen is nog niet gevonden tot op heden. Om deze reden is een onderzoeksproject gestart met betrekking tot de ontwikkeling van de film interventie. De ambulante patiënt, evt. met hulp van de naaste, neemt een tien minuten film op. De intentie is om hun ‘zijn’ in een euthyme gemoedstoestand te laten zien. Het bewustzijn van professionals over de gezonde persoon achter de patiënt kan mogelijk vergroot worden. De eerste ervaringen van ambulante patiënten met het maken van deze film is onbekend.

Doel:
Onderzoeken van de ervaringen van ambulante patiënten met een bipolaire stoornis met het maken van een tien minuten filmpje als onderdeel van hun behandeling om hun ‘zijn’ in een euthyme gemoedstoestand te laten zien. De resultaten kunnen bijdragen aan de beoordeling van de feasibility van de filminterventie.

Vraagstelling:
Hoe ervaren ambulante patiënten met een bipolaire stoornis het maken van een tien minuten film als onderdeel van hun behandeling om hun ‘zijn’ in een euthyme gemoedstoestand te laten zien?

Relevantie:
Met deze interventie kunnen professionals meer zicht krijgen in de gezonde persoon in een euthyme gemoedstoestand en sluiten de perspectieven van professionals en naasten mogelijk beter aan. Echter, moet eerst onderzocht worden wat de eerste ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis zijn met het maken van de film. 

Samenwerking:

Interne afdeling(en): SCBS Deventer; team Angst en Stemming Deventer; ambulant team Bipolaire en Psychotische stoornissen Grasdorpstraat Zwolle; ambulant team TOS binnen Westerdok Almelo
Externe partij(en): Ambulant team Centrum voor Bipolaire stoornissen binnen Mediant, Enschede

Co-onderzoeker:
In kader van:
Verplegingswetenschap
Duur van het onderzoek:
februari 2017 tot juni 2017
Status:
Afgerond
Informatie:
Melanie Groot Lipman