Ontwikkeling app WELLBE BD (monitoring en positieve psychologie interventies voor patiënten met een bipolaire stoornis)

Abstract:

Aanleiding:
De behoefte om een applicatie voor symptoommonitoring en positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornissen te ontwikkelen en samen te brengen in een mobiele applicatie voor smartphones komt voort uit twee gesignaleerde ontwikkelingen/behoeften:
a)         er zijn geen of weinig betrouwbare apps voor symptoommonitoring te downloaden (Nicolas e.a. 2015)
b)         voor zover bekend zijn positieve psychologie interventies nog niet specifiek gemaakt voor bipolaire stoornissen en derhalve is het effect van deze interventies bij mensen met een bipolaire stoornis niet onderzocht (Geerling e.a. 2016, poster).

Doel onderzoek:
Het ontwikkelen en toepassen van een smartphone app welke verschillende functionaliteiten kent, namelijk het bieden van:
a. Welbevinden interventie(s) om veerkracht te vergroten
b. Online monitoren van stemming/symptomen klachten (met gepersonaliseerde feedback)
Doel van deze app is: het verbeteren van de kwaliteit van leven, door het verhogen van welbevinden, en daarnaast het vergroten van compliance van patiënten met een bipolaire stoornis. Uiteindelijk kan de app een bijdrage leveren aan het verminderen van frequentie, ernst en/of duur van stemmingsepisoden.
Specifieke doelstelling van deze fase van de ontwikkeling is: “Het vaststellen van de specificaties van de beschreven app door gebruik te maken van focusgroepen, waarin patiënten, naasten en behandelaren deel van uitmaken, volgens de stappen en principes van CeHRes roadmap (Centre for e-Health Research, ontwikkeld door de Universiteit Twente (Gemert-Pijnen et al 2011))”.

Centrale vraagstelling:
Aan welke specificaties (in de termen van CeHRes Roadmap) moet de WELLBE BD app voldoen voordat de pilotstudie naar het gebruik van de app kan starten.

Samenwerking:

VMDB/KenBiS

Co-onderzoeker:
Duur van het onderzoek:
maart 2018 tot juli 2020
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Bart Geerling