Psychische problemen bij Marokkaanse Nederlanders, verklaringsmodellen en samenhang met hulpzoekgedrag: een kwalitatieve studie

Abstract:

Aanleiding:
Marokkaanse Nederlanders hebben, net als andere migranten, een verhoogd risico op psychiatrische problematiek. In deel 1 van mijn promotieonderzoek heb ik een cross-sectionele studie gedaan, waarin ik verband heb gevonden tussen sociale uitsluiting en psychiatrische problematiek bij deze doelgroep. In deel 2 van mijn onderzoek heb ik discussies op een online forum voor Marokkaanse Nederlanders op kwalitatieve wijze onderzocht, waarbij ik een model heb kunnen maken van de verschillende soorten verklaringen die in de doelgroep gegeven worden voor psychische problemen. Hierbij werd duidelijk dat een deel van de mensen religieuze verklaringen hanteren, een deel ‘regulier’ medische verklaringen hanteren en een deel een combinatie van reguliere en religieuze verklaringen gebruikt. Ook werd kwamen in deze studie veel aanwijzingen voor een cultureel taboe over psychiatrische problematiek naar voren. In het derde en laatste deel van mijn promotiestudie wil ik me hierop focussen.
Mijn hypothese is dat de sociaal-culturele context rondom een persoon samen met de verklaringen die een persoon heeft voor psychiatrische klachten het hulpzoekgedrag bepalen.

Doel onderzoek:
Doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen op hoe de sociale omgeving rondom mensen met psychische problemen hiernaar kijkt en invloed heeft op het hulpzoekgedrag, en specifiek willen we daarin de rol van cultureel taboe beter bestuderen, waar tot nu toe heel weinig over bekend is.

Vraagstelling:
Op welke manier en in welke mate worden psychische problemen als een cultureel taboe ervaren door tweede generatie Marokkaanse-Nederlandse migranten en hoe beïnvloed dit het hulpzoekgedrag?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden , zullen we moeten exploreren welke verklaringen voor en remedies tegen psychische problemen worden gebruikt door deelnemers. We zullen beschrijven hoe ze de sociale omgeving (rondom het onderwerp psychische problemen) ervaren, en we zullen onderzoeken op welke manier deelnemers hulp zoeken of hulpzoekgedrag van anderen beschrijven.

 

Samenwerking:

Deelonderzoek promotie

In kader van:
Deelonderzoek promotie
Duur van het onderzoek:
april 2019 tot april 2020
Status:
In uitvoering
Informatie:
Madelien van de Beek