SCION: een studie naar de kosteneffectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Abstract:

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een in de VS ontwikkeld model om mensen met aanhoudende psychiatrische problematiek te begeleiden bij het zoeken naar en het behouden van regulier betaald werk. De Scion-studie, uitgevoerd door het Trimbosinstituut en het Rob Giel onderzoekcentrum, had tot doel te bekijken of dit model ook in Nederland effectief kan zijn. IPS onderscheidt zich van andere manieren van arbeidsbegeleiding door de focus op het snel zoeken naar regulier betaald werk, de langdurige ondersteuning en de integratie van de arbeidsbegeleiding met de rest van de behandeling en begeleiding. De Scion studie is een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial die plaatsvond binnen Lentis GGZ/UCP, Dimence, GGZ Eindhoven en Parnassia/Bavo. Mensen in langdurige zorg bij deze organisaties vanwege ernstige psychiatrische problematiek, konden deelnemen als zij geen baan hadden en begeleid wilden worden naar een betaalde baan. Op basis van loting werden 151 deelnemers ingedeeld in de groep die arbeidsbegeleiding kreeg volgens het IPS-model (70), of de groep met arbeidsbegeleiding volgens de gangbare methode, met meer stapsgewijze trajecten en minder intensieve samenwerking met het behandelteam (81). De deelnemers werden 30 maanden gevolgd. Aan het begin, na zes, achttien en dertig maanden vonden interviews plaats. In de IPS-groep vonden in de onderzoeksperiode significant meer mensen een gewone betaalde baan dan in de vergelijkingsgroep: 44% tegen 25%. In de IPS groep werd ook een groter aantal 20 uren gewerkt: 422 tegen 237 uur.

Samenwerking:

Trimbosinstituut, Rob Giel Onderzoekcentrum

Titel engels:
Scion: Study on the Cost effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands
In kader van:
Externe samenwerking
Duur van het onderzoek:
januari 2008 tot januari 2013
Informatie:
Jooske van Busschbach