Verpleegkundige interventies bij een acute manie

Abstract:

Aanleiding:
In 2015 verscheen er een derde herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en - Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met vertegenwoordigers van de patiënten en betrokkenheden vereniging “Plus Minus” Leven Met Bipolariteit. Deze richtlijn geeft handvaten voor de behandeling, diagnostiek en screening van patiënten met een bipolaire stoornis en dient als ondersteuning en handleiding voor de professionals die zorg dragen voor patiënten met een bipolaire stoornis. Deze richtlijn maakt een verschil tussen het handelen volgens wetenschappelijk onderzoek en andere overwegingen gebaseerd op de ervaringskennis van de leden van de werkgroep. Deze richtlijn kan een richting geven aan de onderzoeksagenda voor het wetenschappelijk onderzoek naar bipolaire stoornissen.

Doel onderzoek:
Het doel van het onderzoek in het nagaan in hoeverre de opgestelde aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg in de praktijk zijn geïmplementeerd en om op basis van dit onderzoek aanbevelingen te schrijven voor het team bestaande uit verpleegkundigen, een teamleider, een psychiater en een ambulant behandelaar. Als verpleegkundige is het van belang om het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager te bevorderen.

Centrale vraag:
In hoeverre zijn de opgestelde interventies voor patiënten met een acute manie tijdens het onderzoek geïmplementeerd op de gesloten High careafdeling bij Dimence in Deventer?

Deelvragen:
Wat is de HIC?
Welke patiënten worden er opgenomen op een HIC?
Wat voor impact heeft een opname op een HIC voor patiënten?
Wat is een acute manie?
Wat zijn de aanbevelingen voor de behandeling van mensen met een acute manie?
Wat is de rol van de verschillende stakeholders in de zorg voor patiënten met een acute manie?

Samenwerking:

Hogeschool VIAA

Co-onderzoeker:
In kader van:
HBO-Verpleegkunde
Duur van het onderzoek:
april 2019 tot mei 2019
Status:
Afgerond
Informatie:
Peter Goossens