Ons verhaal: De best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen

(december 2015)

Medewerkers van de hele Dimence Groep, maar ook patiënten en familie, werkten mee aan de totstandkoming van de corporate story. Het zijn de verhalen van deze mensen die samen het verhaal van de Dimence Groep vormen. Het resultaat is verwerkt in ‘Ons Verhaal: de best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen. Het verhaal van de Dimence Groep’ en in een korte film. Het is de bedoeling om het aan elkaar door te geven en om met elkaar in gesprek te gaan over onder andere  passie, belevingen en wat je bezighoudt. We hopen dat dit boekje inspireert om verhalen te delen. Binnen en buiten het team, binnen en buiten de stichting. Intern en extern. Want onze verhalen mogen verteld worden en mogen gehoord en gedeeld worden.