Overvloed magazine

(oktober 2017)
Maak kennis met de beweging van Overvloed.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze werkwereld en ook de komende jaren zal dit zo blijven. Als Dimence Groep zijn we er tot nu toe goed in geslaagd om te participeren op alle ontwikkelingen. Dit maakt dat het goed is om ook actief met elkaar na te blijven denken over alles wat er om ons heen gebeurt en wat dit voor onze patiënten, cliënten, vrijwilligers en klanten betekent, en daarmeee ook voor onze organisatie. Daarbij blijft het ook van belang om te blijven investeren in de samenhang en verbinding tussen de stichtingen van de Dimence Groep. Om deze redenen is het zinvol en zelfs nodig om nu te gaan werken aan een insprirrende visie over de nabije toekomst.

Lees verder in het Overvloed magazine.