Overvloed magazine, nr. 2

(september 2018)

Het tweede magazine van Overvloed heeft als thema: 'Overvloed zit in iedereen'.

De Beweging van Overvloed is een beweging van en voor patiënten, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de Dimence Groep. De beweging is gebaseerd op de overtuiging dat we meer bereiken door onze kennis, ervaring, gebouwen/ruimte en talenten met elkaar te delen. Naast het lef om te delen, vraagt dit ruimte om te experimenteren, nieuwsgierig te zijn naar elkaar en te handelen vanuit gelijkwaardigheid. Onder het motto: "Overvloed deel je' stimuleren we elkaar, niet alleen om met elkaar te praten, maar ook om te DOEN!
Op deze manier hopen we meer te betekenen voor de samenleving. Een samenleving waar we middenin willen staan.

Lees hier het Overvloed magazine, nr. 2